• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Beneficiari Eligibili POAT

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) – Beneficiari eligibili (Orientativ)


AXA PRIORITARA 1 – Sprijin în implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
DMI 1.1 Sprijin în procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale

DMI 1.2 Evaluare

DMI 1.3 Formare orizontala în domeniul gestionarii programelor/proiectelor

DMI 1.4 Functionarea autoritatii de management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit


AXA PRIORITARA 2: Dezvoltari viitoare si sprijin în functionarea Sistemului Unic Informatic de Management
DMI 2.1 Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei digitale

DMI 2.2 Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea retelei

DMI 2.3 Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si activitati de comunicare cu privire la SMIS

DMI 2.4 Furnizarea de echipamente si servicii IT


AXA PRIORITARA 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale
DMI 3.1 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României

DMI 3.2 Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale