• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Beneficiari Eligibili POR

Programul Operational Regional (POR) – Beneficiari eligibili (Orientativ)


AXA PRIORITARA 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere 
DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana

DMI 1.2 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte


AXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale 
DMI 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura


AXA PRIORITARA 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale
DMI 3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

DMI 3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

DMI 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

DMI 3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua


AXA PRIORITARA 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local 
DMI 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor


AXA 5 AXA PRIORITARA 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice

DMI 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii României ca destinatie turistica


AXA PRIORITARA 6 – Asistenta tehnica 
DMI 6.1 Sprijinirea activitatilor pentru implementarea, managementul si evaluarea POR

DMI 6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR