• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Beneficiari Eligibili POS CCE

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) – Beneficiari eligibili (Orientativ)


AXA PRIORITARA 1 – Un sistem inovativ si eco-eficient de productie
DMI 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a Intreprinderilor, In special IMM-uri

DMI 1.2 Accesul IMM-urilor la finantare (prin initiativa JEREMIE)

DMI 1.3 Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil


AXA PRIORITARA 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate
DMI 2.1 CD In parteneriat Intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si Intreprinderi, In vederea obtinerii de rezultate aplicabile In economie

DMI 2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI

DMI 2.3 Accesul Intreprinderilor la activitati de CDI (In special IMM-urile)


AXA PRIORITARA 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
DMI 3.1 Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

DMI 3.2 Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

DMI 3.3 Dezvoltarea e-economiei


AXA PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei In aprovizionare, In contextul combaterii schimbarilor climatice
DMI 4.1 Energie eficienta si durabila (Imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic)

DMI 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

DMI 4.3 Diversificarea retelelor de interconectare In scopul cresterii sigurantei In aprovizionarea cu energie


AXA PRIORITARA 5 – Asistenta Tehnica
DMI 5.1 Sprijin pentru management, implementare, monitorizare si control POS CCE

DMI 5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI