• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Beneficiari Eligibili POS DRU

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) – Beneficiari eligibili (Orientativ)


AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
DMI 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate

DMI 1.2 Calitate in invatamantul superior

DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala

DMI 1.4 Calitate in formare profesionala continua

DMI 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii


AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa

DMI 2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

DMI 2.3 Acces si participare la formare profesionala continua


AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor 
DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

DMI 3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

DMI 3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila


AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 
DMI 4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare

DMI 4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare


AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare 
DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca


AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale 
DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

DMI 6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

DMI 6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii


AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica 
DMI 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU

DMI 7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare