• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Beneficiari Eligibili POS M

Programul Operational Sectorial Mediu (POS M) – Beneficiari eligibili (Orientativ)


AXA PRIORITARA 1 – Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
DMI 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelorde apa/apa uzata


AXA PRIORITARA 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric
DMI 2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor

DMI 2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric


AXA PRIORITARA 3 – Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate
DMI 3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)


AXA PRIORITARA 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii
DMI 4.1 Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000


AXA PRIORITARA 5 – Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc
DMI 5.1 Protectia impotriva inundatiilor

DMI 5.2 Reducerea eroziunii costiere


AXA PRIORITARA 6 – Asistenta tehnica
DMI 6.1 Sprijin pentru management si evaluare POS

DMI 6.2 Sprijin pentru informare si publicitate