• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Beneficiari Eligibili POS T

Programul Operational Sectorial Transport (POS T) – Beneficiari eligibili (Orientativ)


AXA PRIORITARA 1 – Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 
DMI 1.1 Infrastructura rutiera de-a lungul Axei Prioritare nr.7

DMI 1.2 Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr.22

DMI 1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr.18


AXA PRIORITARA 2 – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul crearii unui sistem national de transport durabil 
DMI 2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale

DMI 2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale si a serviciilor pentru calatori

DMI 2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime

DMI 2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian


AXA PRIORITARA 3 – Modernizarea sectorului de transport în scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 
DMI 3.1 Promovarea transportului intermodal

DMI 3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport

DMI 3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului


AXA PRIORITARA 4 – Asistenta Tehnica pentru POS-T 
DMI 4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T

DMI 4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T