• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Sistem national

Fondurile Structurale și de Coeziune

 

Fondurile structurale și de coeziune pot fi accesate prin intermediul a șapte programe operaționale

– Fondurile angajate pentru perioada 2007-2013, pot fi cheltuite pana în 2015 –


 Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivitații Economice (POS CCE)

Buget: 4,26 miliarde euro.

Sursa fondurilor: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), bugetul de stat, fonduri private.

Principalii beneficiari: intreprinderi mari, IMM-uri, autoritati publice locale, ONG-uri, microintreprinderi, parteneriate (cu universitati si autoritati locale), institutii publice de cercetare & dezvoltare.

Autoritati responsabile:

Organisme Intermediare:


 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

Buget: 4,25 miliarde euro.

Sursa fondurilor: Fondul Social European (FSE), bugetul de stat, bugetele locale, fonduri private.

Principalii beneficiari: scoli, universitati, furnizori de formare profesionala continua, autoritati publice centrale, camere de comert si industrie, intreprinderi mari si IMM-uri.

Autoritati responsabile: 

Organisme Intermediare Regionale:


Programul Operațional Regional (POR)

Buget: 4,55 miliarde euro.

Sursa fondurilor: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), bugetul de stat, bugetele locale, fonduri private.

Principalii beneficiari: autoritati publice locale, agentii de dezvoltare intercomunitara, furnizori de servicii sociale, universitati de stat, institutii de formare profesionala continuă, IMM-uri, camere de comert si industrie.

Autoritati responsabile:

Organisme Intermediare Regionale :


Programul Operațional Sectorial Transport (POS T)

Buget: 5,69 miliarde euro.

Sursa fondurilor: Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC), bugetul de stat.

Principalii beneficiari: administratori ai infrastructurii de transport, administratori ai porturilor şi aeroporturilor, Ministerul Transporturilor.

Autoritate responsabilă: Autoritatea de Management POS T – Ministerul Transporturilor


Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu)

Buget: 5,61 miliarde euro.

Sursa fondurilor: Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC), bugetul de stat, bugete locale.

Principalii beneficiari: administraţia publică locală, agenţii de dezvoltare intracomunitară, administraţiile apelor şi ale siturilor protejate.

Autorităţi responsabile:

Organisme Intermediare Regionale:


Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA)

Buget: 246 milioane euro.

Sursa fondurilor: Fondul Social European (FSE), bugetul de stat, bugete locale.

Principalii beneficiari: administratia centrala si locala, servicii centralizate si descentralizate.

Autoritate responsabila: Autoritatea de Management PO DCA – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice


Programul Operațional Asistenţă Tehnică (PO AT)

Buget: 200 milioane euro.

Sursa fondurilor: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), bugetul de stat.

Principalii beneficiari: autoritati de management, organisme intermediare.

Autoritate responsabila: Autoritatea de Management POAT – Ministerul Fondurilor Europene

Sursa: www.fonduri-ue.ro