• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Articole

SMART Integration va semna un Acord-Cadru cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru furnizarea de servicii de formare

Împreună cu partenerii noștri Formenerg și Publi Media, vom semna, în perioada următoare, un Acord-Cadru pentru servicii de formare în cadrul proiectul intitulat ”Achiziționare de servicii de formare a personalului AM POCA și direcțiilor suport din cadrul MDRAP”. Acordul-cadrul va fi semnat cu alți doi operatori economici, urmând ca, pentru atribuirea contractelor subsecvente să fie […]

SMART Integration a semnat acordul cadru cu Ministerul Cercetării și Inovării pentru verificarea administrativă a cererilor de rambursare, plată și prefinanțare pentru POC 2014-2020

Prin prezentul proiect SMART Integration are oportunitatea de a furniza servicii specializate pentru profiluri de expertiză pentru care nu există personal calificat în cadrul Direcției Generale a Organismului Intermediar pentru Cercetare. Drept urmare, prin intermediul acordului cadrul, SMART Integration poate contribui la accelerarea ritmului acțiunilor de verificare a Cererilor de rambursare /plată /prefinanțare, aspect care […]

Am semnat acordul cadrul pentru pentru servicii de evaluare a solicitărilor de finanțare pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART Integration va sprijini Autoritatea de Management a Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 prin furnizarea de experți evaluatori care vor gestiona corespunzător fondurile alocate în cadrul POCU 2014-2020, prin asigurarea procesului de evaluare și soluționare a contestațiilor. Acordul cadrul pentru acest proiect a fost semnat în cursul zilei de ieri, 04 August 2017. Sursele […]

Studii de fezabilitate pentru Midia Marine Terminal

Am demarat activitățile necesare documentării și întocmirii studiilor de fezabiliate pentru Midia Marine Terminal. Acționariatul și managementul companiei Midia Marine Terminal (MMT) SRL este parte a Grupului KMG Internațional, fostul Grup Rompetrol NV, companie cu activități în domenii precum: rafinare, petrochimie, retail, trading, explorare, producție și servicii industriale. Mai multe informații despre despre acest proiect […]

Acord-cadru – Evaluarea proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea Sud-Est

SMART Intergraton împreună cu Think Development & Consultancy anunță semnarea Acordului cadru pentru ”Servicii de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”. Obiectivul proiectului este acela de a furniza expertiză specializată pentru evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar a proiectelor depuse în cadrul Axelor Prioritare ale POR 2014-2020 prin evaluare […]

200. 000 de lei nerambursabili prin Programul Start-up Nation!

SMART Integration oferă servicii de consultanță pentru elaborarea planurilor de afaceri care să răspundă Normelor metodologice finale pentru Programul Start-up Nation România! Deși Normele Metodologice pentru Programul Start-up Nation România sunt publicate în consultare se preconizează ca acestea să fie lansate la sfârșitul lunii martie. Ghidul a fost lansat în consultare publică și menținut până […]

Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru AM POCA

SMART Integration SRL în parteneriat cu THINK Development & Consultancy SRL anunță demararea proiectului „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru AM POCA”. Obiectivul general este de a sprijini AM POCA gestionarea eficientă a fondurilor alocate POCA, prin finanțarea unor proiecte care să contribuiela îndeplinirea obiectivelor acestui program operațional. Scopul proiectului este de […]

Organizare evenimente și seminarii și realizare de materiale promoționale pentru MMAP

SMART Integration SRL în parteneriat cu AVENSA CONSULTING SRL anunță demarea proiectului privind Organizarea de evenimente și seminarii și realizare de materiale promoționale pentru proiectul „Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020 – etapa a 2-a”.  Obiectivul general al proiectului este reprezentat de […]

Studiului preliminar comun asupra moștenirii romane în zona de graniță România-Bulgaria

SMART Integration SRL în parteneriat cu PUBLI MEDIA BUSINESS SRL și  AAM MAnagement Information Consulting S.R.L. anunță demarea proiectului privind Elaborarea unui studiu preliminar comun asupra moștenirii romane în zona de graniță România – Bulgaria în cadrul proiectului “Development and promotion of an integrated cultural heritage tourism product: Route “Roman frontier within cross-border region Romania-Bulgaria”, – Acronim […]

Strategie de marketing și promovarea unui produs turistic integrat

SMART Integration SRL în parteneriat cu PUBLI MEDIA BUSINESS SRL anunță demarea proiectului privind elaborarea unei strategii de marketing si promovare a unui produs turistic integrat, ce face parte proiectul “Development and promotion of an integrated cultural heritage tourism product: Route “Roman frontier within cross-border region Romania-Bulgaria” , finantat prin Programul Interreg V-A Romania- Bulgaria. Obiectivul general al […]