• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Am semnat acordul cadrul pentru pentru servicii de evaluare a solicitărilor de finanțare pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART Integration va sprijini Autoritatea de Management a Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 prin furnizarea de experți evaluatori care vor gestiona corespunzător fondurile alocate în cadrul POCU 2014-2020, prin asigurarea procesului de evaluare și soluționare a contestațiilor.

Acordul cadrul pentru acest proiect a fost semnat în cursul zilei de ieri, 04 August 2017.

Sursele de finanţare aferente derulării acestui proiect vor fi asigurate prin proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile alocate în perioada de programare 2014-2020, aferente cadrului financiar 2014–2020 al Programului Operațional Capital Uman (POCU).

Autoritate contractantă
Ministerul Fondurilor Europene

Perioadă de desfășurare
August 2017 – August 2019

Mai multe informații despre acest proiect sunt disponibile aici.