• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Acord-cadru – Evaluarea proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea Sud-Est

SMART Intergraton împreună cu Think Development & Consultancy anunță semnarea Acordului cadru pentru ”Servicii de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”.

Obiectivul proiectului este acela de a furniza expertiză specializată pentru evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar a proiectelor depuse în cadrul Axelor Prioritare ale POR 2014-2020 prin evaluare următoarelor:

Δ Gradul în care proiectele răspund la atingerea priorităților de investiții și la realizarea obiectivelor specifice Programului Operațional Regional;
Δ Calitatea, maturitate și sustenabilitatea acestora;
Δ Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă;
Δ Egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea;
Δ Complementaritatea cu alte investiții, capacitatea financiară și operațională a solicitantului, concordanța cu documentele strategice relevante și concetrarea strategică a investițiilor.

Autoritate contractanță
Agenția pentru Dezvoltarea Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Perioada de desfășurare
24 de luni de la data atribuirii contractului

[Mai multe informații despre acest proiect]