• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Organizare evenimente și seminarii și realizare de materiale promoționale pentru MMAP

SMART Integration SRL în parteneriat cu AVENSA CONSULTING SRL anunță demarea proiectului privind Organizarea de evenimente și seminarii și realizare de materiale promoționale pentru proiectul „Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020 – etapa a 2-a”. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îndeplinirea condiționalității generale ex-ante referitoare la EIA și SEA prevăzută în anexa XI a Regulamentului nr.1303/2013 și în cadrul Acordului de Parteneriat aprobat de CE pentru perioada 2014-2020. Ca obiectiv specific, proiectul își propune dezvoltarea competențelor personalului autorităților pentru protecția mediului și a personalului Autorităților de Management și Organismelor Intermediare ale acestora în evaluarea aplicațiilor proiectelor  finanțate din fonduri europene.

Autoritatea contractantă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Perioada de implementare: 6 luni