• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Articole

Studiului preliminar comun asupra moștenirii romane în zona de graniță România-Bulgaria

SMART Integration SRL în parteneriat cu PUBLI MEDIA BUSINESS SRL și  AAM MAnagement Information Consulting S.R.L. anunță demarea proiectului privind Elaborarea unui studiu preliminar comun asupra moștenirii romane în zona de graniță România – Bulgaria în cadrul proiectului “Development and promotion of an integrated cultural heritage tourism product: Route “Roman frontier within cross-border region Romania-Bulgaria”, – Acronim […]

Strategie de marketing și promovarea unui produs turistic integrat

SMART Integration SRL în parteneriat cu PUBLI MEDIA BUSINESS SRL anunță demarea proiectului privind elaborarea unei strategii de marketing si promovare a unui produs turistic integrat, ce face parte proiectul “Development and promotion of an integrated cultural heritage tourism product: Route “Roman frontier within cross-border region Romania-Bulgaria” , finantat prin Programul Interreg V-A Romania- Bulgaria. Obiectivul general al […]

Proiect Administrația Națională Apele Române

SMART Integration SRL anunță demarearea implementării serviciilor de organizare a două campanii media și unui workshop de închidere al proiectului “Către un mediu acvatic adecvat – Towards a proper aquatic environment” – TPAE, proiect ce are ca principal obiectiv creșterea cunoașterii și a conștientizării în domeniul politicii apei prin extinderea activității curente de monitoring pe baza noilor cerințe […]

Proiect MFE – Organizarea CM POIM și a sub-comitetelor sectoriale: Mediu, Transport, Energie

Consorțiul format din SMART Integration și Publi Media Business anunță demararea proiectului „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în coordonarea FESI și gestionarea POC, POIM și POAT 2014-2020 prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice” – LOT 4 – Sprijinirea activității Direcției Generale Programe Infrastructură Mare pentru organizarea celei de a III-a reuniuni a Comitetului de […]

Proiect MFE – Organizarea primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a POC

Consorțiul format din SMART Integration și Publi Media Business anunță demararea proiectului „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în coordonarea FESI și gestionarea POC, POIM și POAT 2014-2020 prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice” – LOT 3 – Sprijinirea activității Direcției Generale Programe Competitivitate (DGPC) pentru organizarea primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a […]

Proiect MFE – Verificare cereri de rambursare

Consorțiul format din SMART Integration, Avensa Consulting, Think Development & Consultancy anunță demararea proiectului „Consolidarea capacităţii şi asigurarea expertizei necesare DG PCU şi OI/OIR POSDRU, pentru verificarea administrativa a 4.464 cereri de rambursare/cereri de plata depuse de către beneficiarii POSDRU”, derulat în cadrul „Acordului-cadru asistență tehnică pentru DG PCU/OI POSDRU în vederea realizării verificărilor la faţa locului privind […]

Proiect MFE – Vizite de verificare la fața locului

Consorțiul format din SMART Integration, Avensa Consulting, Think Development & Consultancy anunță demararea proiectului „Consolidarea capacității DG PCU și OI/OIR POS DRU pentru realizarea vizitelor de verificare la faţa locului (vizite la faţa locului, monitorizare, ex-post) privind operațiunile finanțate în cadrul POSDRU în cadrul axelor prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013”, derulat în cadrul „Acordului-cadru asistență tehnică pentru DG […]

MFE – Organizare sesiuni de instruire și vizite pentru schimb de bune practici

Consorțiul format din SMART Integration, Avensa Consulting și L.D.K Consultants Engineers and Planners anunță demararea proiectului  „Organizarea unor sesiuni de instruire pentru personalul din cadrul instituţiilor implicate în coordonarea, gestionarea şi controlul instrumentelor structurale având ca tematică intarirea capacitatii administrative, diminuarea vulnerabilitatilor la coruptie, prevenirea şi corectarea neregulilor, prevenirea conflictului de interese, imbunatatirea culturii organizaționale, […]

ISJ Brașov – Studiu de impact al Programului educațional de sprijin

SMART Integration anunță semnarea contractului pentru „Elaborarea unui studiu de impact privind desfasurarea Programului Educațional de Sprijin” în cadrul proiectului  “Consiliere și Orientare Relevante pentru o Educație de Calitate și Transregională (CORECT)”, finantat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 – „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe […]

Strategia pentru dezvoltarea şi promovarea activităţilor de turism de aventură în aer liber

Consorțiul format din SMART Integration, Publi Media Business, AAM Management Information Consulting Private Company Limited by Shares și AAM Management Information Consulting anunță semnarea contractului pentru elaborarea „Strategiei pentru dezvoltarea și promovarea activităților de turism de aventură în aer liber”.  Proiectul face parte din Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 și […]