• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Articole

ISJ Tulcea – Studiu de impact al Programului Educațional de Sprijin

SMART Integration anunță semnarea contractului pentru „Elaborarea unui studiu de impact privind desfasurarea Programului Educațional de Sprijin” în cadrul proiectului  “Fii Pregătit – Program Educațional de Sprijin pentru Dezvoltarea de Competențe Cheie”, finantat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 – „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. […]

Consultanță OI Ministerul Educației Naționale

SMART Integration anunță semnarea contractului pentru implementarea proiectului „Consultanță pentru eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare adminstrativă a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate în cadrul Axei prioritară 2 a POS CCE”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 5 – Asistență Tehnică. Obiectivul general […]

Analiză a proceselor şi procedurilor interne CNSC

SMART Integration anunță semnarea contractului pentru implementarea proiectului „Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică“, cod SMIS 48792. Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea […]

Sistem Informatic Integrat – Observatorul Teritorial

SMART Integration anunță semnarea contractului pentru implementarea proiectului „Observator Teritorial – sistem informaţional integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială”, Cod SMIS 32562, proiect finanţat prin “Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative” „Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 – […]

Proiect SUNSMART INTEGRARE IT

SMART Integration demareaza un nou proiect de consulanta: „Platforma tehnologica inovativa de realitate augmentata pentru inspectii, mentenanta si service in teren la infrastructuri critice”, derulat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitati Economice, Axa Prioritara 1: UN SISTEM INOVATIV SI ECO-EFICIENT DE PRODUCTIE, Domeniul de interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, Operatiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de […]

Proiect ASESOFT TECHNOLOGIES

SMART Integration anunta demararea proiectului „Platforma de bio-monitorizare a parametrilor vitali in operarea infrastructurilor critice”, derulat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitati Economice, Axa Prioritara 1: UN SISTEM INOVATIV SI ECO-EFICIENT DE PRODUCTIE, Domeniul de interventie D.1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, Operatiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international” . […]

Solutie inovativa AD NET MARKET MEDIA

Solutie inovativa de centru de date ,,GREEN” TIER III, cu consum energetic optimizat si monitorizare PUE in timp real – GREEN-DCS este titlul noului proiect demarat de SMART Integration. Proiectul este derulat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitati Economice, Axa Prioritara 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Domeniul de interventie 2.3 „Accesul intreprinderilor […]

Sistem informatic C.N.A.D.N.R

SMART Integration anunta demarea unui nou proiect privind furnizarea de licente software, echipamente hardware si servicii conexe in vederea implementarii unei solutii pentru managementul centralizat al resurselor umane la nivelul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania. Obiectivul contractului de servicii “Sistem Informatic Gestiune Resurse Umane” este de a integra programul Rusal (modul […]

Proiect Consiliul Judetean Harghita

Consortiul format din companiile SMART Integration,  AAM Management Information Consulting Private Company Limited by Shares si Publimedia Business anunta demararea Campaniei de informare si constientizare a publicului, din cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor din Judetul Harghita. Proiectul este finantat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, axa prioritara 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat […]

Proiect SINTERAUTO

SMART Integration anunta demararea unui nou proiect privind oferirea de servicii de consultanta  manageriala in vederea implementarii proiectului „Solutie inovativa pentru informatizarea service-urilor auto si unitatilor ITP – SINTERAUTO“. Proiectul este finantat prin programul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice“, axa prioritara 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”,  domeniul de interventie 2.3 „Accesul […]