• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Studiului preliminar comun asupra moștenirii romane în zona de graniță România-Bulgaria

SMART Integration SRL în parteneriat cu PUBLI MEDIA BUSINESS SRL și  AAM MAnagement Information Consulting S.R.L. anunță demarea proiectului privind Elaborarea unui studiu preliminar comun asupra moștenirii romane în zona de graniță România – Bulgaria în cadrul proiectului “Development and promotion of an integrated cultural heritage tourism product: Route “Roman frontier within cross-border region Romania-Bulgaria, – Acronim LIMES, cod PRO ETC 15.2.1.067, finantat prin Programul Interreg V-A Romania- Bulgaria 2014-2020.

Prin definirea, dezvoltarea și marketing-ul unui produs cultural comun, siturile romane și obiectele descoperite în regiunea  cross-border, vor fi mai bine reprezentate și mai ușor de recunoscut pentru turiștii interesați.

Autoritatea contractantă: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța

Perioada de implementare: 3 luni