• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

250.000 de Lei pentru IMM-urile cu activitate de cel puțin un an

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) propune antreprenorilor cu experiență o nouă oportunitate de finanțare. Este vorba despre Programul Comerț și Servicii programat spre lansare pentru data de 16 august 2017.
Fondurile nerambursabile acordate prin program au scopul de a contribui la promovarea, dezvoltarea și modernizarea produselor și serviciilor existente deja pe piață.

Valoarea maximă pe care o poate obține un beneficiar este de 250.000 de lei. Bugetul alocat pentru anul 2017 este de 49.949.000 lei. MMACA estimează astfel un număr de 200 de IMM-uri care vor beneficia de fondurile nerambursabile prin intermediul programului.

IMM-urile pot primi maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA) dar nu mai mult de valorile menționate în Anexa 2.

Enumerăm în continuare o parte din condițiile de eligibiliate. Acestea pot fi citite integral în procedura de implementare a programului, disponibilă la finalul articolului.

Un IMM este eligibil dacă:
Δ Are cel puțin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
Δ Are capital social integral privat;
Δ Nu a beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programului în ultimii 3 ani;
Δ Are o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro;
Δ Are un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;
Δ Nu a depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică.

Punctaj maxim vor obține planurile de investiții care îndeplinesc următoarele condiții:
Δ Cifra de afaceri este realizată preponderent din veniturile realizate în anul 2016 din domeniul (servicii sau comerţ) pentru care se accesează programul (peste 50%) – 5 puncte
Δ Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31 decembrie 2016 – 15 puncte
Δ Va crea un număr egal cu sau mai mare de 2 locuri de muncă – 15 puncte
Δ Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 șomeri, absolvenți după anul 2012 sau persoane defavorizate.* – 10 puncte
Δ Ponderea investițiilor în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora (…) reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de investiții – 15 puncte
Δ Vechimea activității autorizate pentru codul CAEN pentru care este accesat programul este egală sau mai mare de 12 de luni – 10 puncte
Δ Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului – 20 puncte
Δ Societatea a obţinut profit din exploatare la 31.12.2016 – 10 puncte
*Persoanele defavorizate definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014.

După obținerea finanțării beneficiarii programului vor fi obligați să mențină investiția pentru care au accesat fondurile pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului și să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere si numărul și tipul locurilor de muncă create prin program (abolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer dacă este cazul).

Proiectele pot fi depuse în perioada 16 August 2017, ora 10.00 – 29 August 2017, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Sursa: Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

 

Documente