• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

450.000 de Lei pentru IMM-uri prin Programul Microindustrializare 2017

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) anunță lansarea unui nou program adresat IMM-urilor.
Programul Microindustrializare are rolul de a încuraja şi stimula dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoarele prioritare.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 450.000 lei/benficiar cu o contribuție proprie de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Un număr de aproximativ 660 de beneficiari ar urma să primească finanțare nerambursabilă în perioada 2017-2020, dintre care 165 în anul 2017.

Programul ar urma să fie lansat pe 21 august 2017 iar proiectele vor putea fi înscrise în aplicația electronică de pe platforma aippimm.ro până pe 01 septembrie 2017, ora 20.00, cu posibilitate de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului alocat.

Investițiile eligibile includ achiziția de echipamente tehnologice, echipamente IT, aparate de marcat electronice fiscale, francize, realizarea unei pagini web, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, instalații de climatizare, cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale în limita a 4.500 Lei. Consultanța este de asemenea o cheltuială eligibilă în limita a 8.000 de Lei.
Lista completă a cheltielilor eligibile poate fi consultată în procedura programului, disponibilă la finalul acestui articol.

Printre condițiile de eligibilitate ale aplicanților se numără:
Δ Societăți organizate sub forma de IMM-uri cu capital social integral privat;
Δ Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
Δ Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului;
Δ Au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
Δ Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
Lista completă a activităților eligibile este disponibilă la finalul articolului.

Pentru a obține punctaj maxim solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Δ Societatea a obţinut profit din exploatare la 31.12.2016 – 10 puncte
Δ Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice – 10 puncte
Δ Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani – 10 puncte
Δ Locuri de muncă create ≥ 4 – 20 puncte
Δ Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2017 pentru 2 absolvenţi începând cu anul 2012/ şomeri/ persoana defavorizată* – 10 puncte
Δ Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului – 20 puncte
Δ Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri – 15 puncte
Δ Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat / actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare – 5 puncte
*Persoanele defavorizate definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014.

Beneficiarii sunt obligaţi să mențină investiția pentru care primesc finanțarea nerambursabilp pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării finanțării, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului și să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere, conform numărului și tipului din planul de indevestiții (abolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer).

Sursa: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

 

Documente