• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Acord cadru încheiat cu Ministrul Fondurilor Europene – Organizare sesiuni de instruire și vizite pentru schimb de bune practici

SMART Intergration, SC Avensa Consulting SRL, SC LDK Consultants Engineers and Planners SA și SC LDK Consultants Engineers and Planners SRL au făcut parte din asocierea care a semnat un acord cadru cu Ministerul Fondurilor Europene cu scopul întăririi capacității administrative a instituțiilor reponsabile cu managementul eficient al Instrumentelor Structurale.

Prin intermediul acordului cadrul asocierea prezentată mai sus a avut oportunitatea de a furniza cunoștințe relevante pentru managementul programelor și îmbunătățirea abilităților personalului din cadrul instituțiilor din România implicate în managementul instrumentelor structurale, prin:
A.Organizarea de sesiuni de instruire în România;
B.Organizarea de vizite pentru schimbul de bune practice, în alte state member UE.

Rezultate
→ Pregătirea și organizarea unui curs de instruire cu durata de 3 zile, în afara Bucureștiului, împărțit în 8 sesiuni. La acest curs au participat aproximativ 240 de participanți;
→ Pregătirea și organizarea de vizite de schimb de experiență și bune practici cu durata de 5 zile. Acestea au implicat un număr de câte 50 de persoane pentu fiecare dintre cele două state membre (Belgia și Olanda);
→ Materiale de informare elaborate și distribuite grupului țintă.

Cunoştinţele şi abilităţile dobândite/ îmbunătăţite de către participanții care au luat parte la activitățile de proiect au vizat următoarele domenii:
⦿ Programare şi noile regulamente pentru perioada 2014-2020;
⦿ Managementul programelor operaţionale, inclusiv managementul riscurilor, monitorizarea şi raportarea privind instrumentele structurale, indicatori, monitorizarea la nivel de proiecte, ajutor de stat şi proiecte generatoare de venit, politici orizontale, managementul parteneriatelor, asistenţă tehnică şi închiderea programelor;
⦿ Management financiar şi audit, inclusiv cheltuieli eligibile, procesarea cererilor de rambursare şi a plăţilor, regula N+2, verificările de management, raportări, audit de sistem şi de operaţiuni, prevenirea şi corectarea neregulilor;
⦿ Managementul proiectelor finanţate prin instrumente structurale;
⦿ Managementul achiziţiilor publice;
⦿ Alte tematici relevante văzând dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor personalului care gestionează instrumente structurale.

Autoritate contractantă
Ministerul Afacerilor Europene – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Valoarea contractului subsecvent implementat
1.215.240,00 fără TVA

Perioada de implementare
Decembrie 2013 – Decembrie 2016

Contractele subsecvente derulate conform ”Acordului Cadru pentru formarea personalului structurilor de coordonare, management si control al Instrumentelor Structurale în managementul programelor operationale” au fost finanțare prin ”Programul Operational Asistenta Tehnica„ finantat din ”Fondul European de Dezvoltare Regionala”.

Galerie foto