• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Acord-cadru „Servicii de organizare de evenimente necesare derulării proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POAT”

SMART Integration în parteneriat cu PUBLI MEDIA BUSINESS va semna Acordul-Cadru privind „Achiziția de servicii de organizare de evenimente necesare derulării proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică”.

Prin intermediul acestui acord cadru avem oportunitatea de a organiza în baza unor contracte subsecvente o serie de reuniuni pentru Ministerul Finanțelor Publice. Aceasta ar urma să se desfășoară atât în București cât și în restul țării.

Obiectiv general
Îmbunătățirea capacității instituționale a Autorității de Certificare și Plată (ACP) în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Obiectivul specific este definit de achiziționarea serviciilor de organizare și desfășurare evenimentelor de tip conferințe/reuniuni/ateliere de lucru/seminarii, în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) pentru care ACP are calitatea de Beneficiar.

Autoritate Contractantă
Ministerul Finanțelor Publice.

Durata Acordului-cadru
26 de luni.

Acest proiect este finanțat prin fonduri europene – proiectul ”Sprijinirea Autorității de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții”.