• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Elaborarea metodologiei privind regulile și sursele de finanțare pentru aplicarea principiului “Poluatorul plătește”

În cadrul acestui proiect Smart Integration în parteneriat cu EPC Consultanță de Mediu derulează proiectul intitulat ”Elaborarea metodologiei privind aplicarea principiului Poluatorul plateste”, cod SIPOCA 21.

Context proiect
Conform principiului Poluatorul plăteşte, toate ministerele şi agenţiile care au instituții în subordine/coordonare sau sub autoritate, și din a căror activitate au rezultat situri contaminate, trebuie să-şi asume obligaţiile de mediu așa cum este stipulat de legislația în vigoare.

Principiul prevede ca poluatorul sǎ suporte toate costurile poluării pe care el a cauzat-o. Cu toate acestea, principiul este unul economic şi nu unul juridic. Aceasta înseamnă cǎ nu se intenționează sǎ se pedepsească poluatorul, ci sǎ se stabilească condițiile economice necesare astfel încât sǎ fie luate în considerare toate costurile de mediu asociate cu operațiunile poluatorului, acest proces ducând la o dezvoltare durabilǎ.

Obiectiv
Prezentul proiect are ca obiectiv final elaborarea metodologiei privind regulile și sursele de finanțare stabilite/identificate pentru:
Δ Aplicarea principiului Poluatorul plătește;
Δ Stabilirea cu precizie a datei până la care statul român este responsabil pentru poluarea solului, subsolului și a apei subterane;
Δ Stabilirea pocentului de acoperire de către stat a costurilor privind remedierea siturilor contaminate, respectiv pentru decontarea activităților de remediere a siturilor contaminate.

Autoritatea Contractantă
Ministerul Mediului

Valoarea estimată (fără TVA)
2 173 500 Lei

Perioada de desfășurare
Ianuarie – Noiembrie 2018

Acest contract se derulează în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – C.A.D.S., cod SIPOCA 21, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, din Fondul Social European (FSE).