• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Proiecte in derulare

Pro Vest
Proiect finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman prin contractul de finantare POCU/227/3/8/118399, cu valoare totală a contractului de finanțare de 3.007.297,17 lei. Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Acord-cadru „Servicii de organizare de evenimente necesare derulării proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POAT”

SMART Integration în parteneriat cu PUBLI MEDIA BUSINESS va semna Acordul-Cadru privind „Achiziția de servicii de organizare de evenimente necesare derulării proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică”. Prin intermediul acestui acord cadru avem oportunitatea de a organiza în baza unor contracte subsecvente o serie de reuniuni pentru Ministerul […]

Acord-Cadru – Organizare de evenimente pentru Punctul Național de Contact pentru Romi

SMART Integration în parteneriat cu Publi Media Business anunță semnarea Acordul-Cadrul pentru proiectul intitulat „Servicii de organizare evenimente privind gestionarea instrumentelor Structurale și a Fondurilor ESI alocate României în perioada de programare 2014-2020” – Lot 3. În cadrul acestui proiect avem oportunitatea de a organiza conferințe, ateliere de lucru, reuniuni anuale sau întâlniri. Beneficiatul final […]

Acord-cadru „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativă”

SMART Integration SRL în parteneriat cu THINK Development & Consultancy implementează primul contract subsecvent al proiectul „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru AM POCA”. În cadrul acestui proiect sprijinim Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă în procesul de verificare și evaluare a cererilor de finanțare astfel încât proiectele […]

Studiului preliminar comun asupra moștenirii romane în zona de graniță România-Bulgaria

Smart Integration în parteneriat cu Publi Media Business și AAM Managament Information Consulting realizează studiul preliminar comun asupra moștenirii Romane din regiunea aflată la frontiera României cu Bulgaria. Elaborarea acestui document pentru valorificarea turistică a siturilor și obiectelor cu rădăcini romane presupune o expertiză amănunțită și o serie de activități, dintre care amintim: ⦿ Identificarea […]

Strategie de marketing și promovare a unui produs turistic integrat la granița României cu Bulgaria

SMART Integration în parteneriat cu Publi Media Business elaborează strategia de marketing și promovare a unui produs turistic integrat în cadrul Programului Interreg V A România – Bulgaria 2014-2020. Rezultate Pentru acest proiect vom realiza o serie documente care vor reprezenta parte integrală a strategiei menționate. Dintre acestea amintim: Profilul de marketing al produsului turistic […]