Curs de fomare “Manager Resurse umane”

In curricula cursurilor de perfectionare/specializare in ocupatia de “Manager resurse umane” sunt cuprinse tematici precum: planificare strategica; cultura organizationala; recrutare si selectie; dezvoltarea competentelor; evaluarea performantelor; strategia de integrare/adaptare a noilor angajati la locul de munca, inclusiv prin tehnici de inovare; instrumente/metode/ practici standard si/sau inovatoare pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru la nevoile lucratorilor, cu accent pe cei varstnici; mecanisme de planificare prospectiva a ocuparii fortei de munca si a competentelor – prognoze privind pensionarile, fluctuatia personalului, locuri de munca vacante in prezent si in perspectiva, schimbari la nivelul programelor si serviciilor din intreprinderi, specializarile necesare; elaborarea unui plan de invatare si dezvoltare in cariera cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordantelor dintre competentele, abilitatile si cunostintele lucratorilor din intreprinderi si cele necesare in perspectiva adaptarii la schimbare.

Temele si conceptele au fost adaptate la sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta cf SNCDI, astfel incat sa raspunda tuturor nevoilor specifice ale participantilor. Suportul de curs este elaborat in concordanta cu principiile managementului strategic tinandu-se cont de accentul care se pune pe formularea riguroasa a strategiei, pe implementarea sistemica si eficace si pe evaluarea continua a acesteia. Cursul contine atat componenta teoretica, cat si practica, in conformitate cu curricula propusa si cu legislatia in vigoare.

Cursurile de formare in ocupatia de “Manager resurse umane” vor fi organizate la nivelul fiecaruia dintre cele 4 judete ale Regiunii de dezvoltare Vest pentru asigurarea sanselor egale de participare la acest program de formare al tuturor persoanelor din grupul tinta.

In urma participarii la curs si examinarii finale, participantii vor putea obtine certificate autorizate ANC, recunoscute la nivel national.

70 persoane care lucreaza in departamentele RU vor putea participa in cadrul acestor cursuri.