Curs de formare în ”Manager inovare”

La aceste cursuri vor putea participa 100 de manageri sau antreprenori. Tematica va cuprinde:

–  elaborarea și implementarea strategiei de inovare;

–  gestionarea procesului în organizație;

–  managementul riscului în inovare;

–  marketing și comunicare;

–  managementul resurselor umane în procesul de inovare;

–  evaluare și dezvoltarea durabilă.

Cursurile se vor desfășura în perioada noiembrie 2018 – mai 2019.