Curs de formare “Inspector Resurse umane”

Scopul acestor cursuri consta in imbunatatirea activitatii departamentelor de Resurse Umane din intreprinderile unde lucreaza participantii la aceste cursuri prin introducerea/ adaptarea de sisteme, instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane care stau la baza organizatiei.

In curricula cursurilor de perfectionare/specializare in ocupatia de “Inspector resurse umane” au fost cuprinse tematici precum: recrutare si selectie personal; realizarea documentelor necesare angajarii si a altor documente specifice activitatii inspectorului de resurse umane (dosar de personal, contract de munca, acte aditionale, state de plata, pontaje etc); gestionare si arhivare documente; evidenta personalului utilizand calculatorul; legislatia in vigoare, utilizarea aplicatiei REVISAL (inclusiv simulare proceduri de angajare); sanatatea si securitatea muncii; managementul resurselor umane; comunicare etc.

Toate temele si conceptele vor fi adaptate la sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI astfel incat sa raspunda tuturor nevoilor specifice ale participantilor. Cursul va contine atat componenta teoretica, cat si practica, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cursurile de formare in ocupatia de “Inspector resurse umane” vor fi organizate la nivelul fiecaruia dintre cele 4 judete ale Regiunii de dezvoltare Vest pentru asigurarea sanselor egale de participare la acest program de formare al tuturor persoanelor din GT. In urma participarii la curs si examinarii finale, participantii vor putea obtine certificate autorizate ANC, recunoscute la nivel national.

La aceste cursuri vor putea participa 45 persoane care lucreaza in departamentele de resurse umane.