Comunicat de presă privind organizarea evenimentului de promovare în Lugoj

ORGANIZAREA EVENIMENTULUI DE PROMOVARE “PRO Vest- Învață să fii PROfesionist” Smart Integration SRL, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “PRO Vest – Învață să fii PROfesionist” – SMIS 118399, în regiunea VEST, care vizeaza organizarea de activități de formare profesională prin cursuri dedicate managerilor și persoanelor care activează în resurse umane.

Pe data de 31.08.2018, începând cu ora 12:00, în sala de Consiliu a Primăriei Lugoj din piața Victoriei, va avea loc un eveniment de informare în cadrul proiectului.

Obiectivul proiectului este de a promova metode și practici de management organizațional, antreprenoriat și management al resurselor umane cu scopul îmbunătățirii abilităților profesionale ale angajaților și antreprenorilor care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv, așa cum sunt ele enunțate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

În cadrul proiectului vor fi formate profesional un număr de cel puțin 505 persoane, fiind organizate cursuri de formare certificate de Autoritatea Nationala pentru Calificări (ANC) pentru manageri la toate nivelurile și angajați din departamentele de Resurse Umane.

Cursurile disponibile pentru solicitanți sunt:

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru a fi eligibili, participanții trebuie să întrunească următoarele condiții:

Prin intermediul acestor evenimente ne adresăm angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea, privind importanța și necesitatea participării angajatilor la programe de formare continuă subliniind oportunitățile de care pot beneficia prin intermediul proiectului.

Campaniile de conștientizare au și rolul de identificare a întreprinderilor care își desfășoara activitatea/ intenționează să își adapteze activitatea în domeniile vizate prin proiect, din rândul cărora se va face ulterior și selecția întreprinderilor în vederea includerii în acțiunile vizate prin proiect: sprijin prin formarea profesională a angajaților și pentru introducerea de metode/instrumente/practici standard de management al resurselor umane/ condiții de lucru îmbunătățite, dar și pentru elaborarea/revizuirea de planificări strategice pe termen lung.

De asemenea, se va încuraja și crearea unui parteneriat sub forma unei Rețele de Sprijin Local (RSL) pentru sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligente, în cadrul cărora angajatorii din domeniile vizate prin proiect să își poată oferi sprijin reciproc și să se asigure schimbul de bune practici sau chiar schimbul de experiență între aceștia (oportunități de networking) în vederea asigurării de măsuri de sustenabilitate a proiectului.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți și vizează formarea profesională prin cursuri dedicate managerilor și persoanelor care activează în resurse umane.

Date de contact: Irina Pârlog – Expert e-mail: pm.pocu@smartintegration.ro telefon: 0745 090 277