• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Institutii de avizare

Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Urbanism si Amenajare Teritoriala; Directia Coordonare, Reglementare infrastructura
Avize pentru autorizatie de construire
www.pmb.ro

Consiliul Judetean Ilfov – Serviciul Urbanism, Serviciul administrativ drumuri, Serviciul lucrari publice, judetene, investitii
Certificate de urbanism, avize obligatorii pentru emiterea acordului unic, verificare documente tehnice depuse de beneficiari pentru emiterea autorizatiei de construire
www.cjilfov.ro

Oficiul de Cadastru si Publicitate – Birouri de carte funciara

Înscrierea dezmembrarii,unificarii imobilelor, inscrierea dreptului de proprietate, dezmembramintelor acestuia, intabularea dreptului de ipoteca, schimbarea denumirii societatii,fuziune/absorbtie, inscrierea dreptului de concesiune, radierea ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare, radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate, inscriere/extindere constructie, radierea din cartea funciara a constructiilor desfiintate, eliberarea extrasului de carte funciara pentru informare, eliberarea extrasului de sarcini pentru autentificare, eliberarea certificatului de sarcini, planuri topografice sau cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
http://www.ocpib.ro/

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti (I.S.U.)

Aviz de securitate la incendiu, autorizatie de construire si documentatie specifica ce au stat la baza emiterii acesteia, certificate de urbanism; emitere autorizatie de protectie civila, aviz de protectie civila, aviz de securitate la incendiu.
http://pompieribucuresti.mai.gov.ro/

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului

Aviz de mediu (HG nr.1076/2004), acord de mediu (OG nr.860/2002, modif. si complet. de Ordinul nr.1037/2005), autorizatia de mediu (HG nr.1795/20070), autorizatie integrata de mediu (HG nr.818/2003, modif. si complet. de HG nr. 1158/2005).
http://www.arpmb.ro/

Ministerul Sanatatii Publice

Autorizarea farmaciilor si drogheriilor (Legea nr.266/2003 republicata); Autorizatie pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale (Ordin nr.962/2006); autorizatie de libera practica (Ordin nr.979/2003) Aviz de pret pentru medicamente de uz uman (Ordin nr.612/2002 modi. si complet. de Ordin nr.569/2003, Ordin nr.141/2005); Aviz sanitar obiectiv (Autorizatie sanitara (Ordin M.S.F.nr. 117/2002); Autorizatie sanitara (HG nr. 573/2002).
www.ms.ro

Ministerul Finantelor Publice
Autorizatii in vederea desfasurarii activitatii de jocuri de noroc tip electronice în sala; autorizatii în vederea desfasurarii activitatii de jocuri de noroc tip bingo; autorizatii în vederea desfasurarii activitatii de jocuri de noroc tip pariuri sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri transmise prin retelele de televiziune.
Avize: avize privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale (OG nr. 28/1999, HG nr.479/2003, republicata)
www.mfinante.ro

Inspectoratul de Stat in Constructii/ Inspectoratul Teritorial in Constructii
Proceduri de control: Avizeaza documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi, finantate din fonduri publice sau din credite externe contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde lei, precum si documentatiile tehnico- economice pentru lucrari de reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari ale constructilor existente finantate din fonduri publice, indifferent de valoare potrivit HG nr.1072/2003; Avizeaza amplasarea balastierelor si carierelor din vecinatatea acestora; Avizeaza executia constructiei in vecinatatea drumurilor nationale; Emite acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente;Avizeaza solutiile de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate in urma dezastrelor in actiunile de interventie operativa si refacere post dezastru;Avizul proiectantului initial al constructiei sau referatul de expertiza tehnica, elaborate de un expert ethnic atestat in conditiile legii; Notificari de incepere a lucrarilor/de finalizare a lucrarilor; Cerere Acord.

Proceduri de autorizare: Procedura de autorizare a personalului de specialitate in constructii aprobata prin Ordin nr. 646/2007; Proced. de autorizare a dirigintilor de santier (Ordin nr.595/2007);Proceduri de control.

Proceduri legale: Emiterea acordului de catre I.S.C. pentru interventii asupra constructiilor existente. In situatia in care, o data cu autorizatia de construire, se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si avize specifice: aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc
www.isc-web.ro

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
Aviz MECT valabil doar pentru depunerea cererilor de finantare POR – Axa 3 DMI 3.4. MECT va aviza proiectele czare vizeaza invatamantul obligatoriu si Campusurile pentru Invatamantul Profesional si Tehnic, in conf. cu OG nr.102/1998
www.posdru.edu.ro

Primariile de sector ale Municipiului Bucuresti

Asigura intocmirea autorizatiilor pentru lucrarile de interventie urgenta; Verifica documentatia depusa de solicitanti in vederea obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor; Emite avize ale Comisiei de Coordonare a proiectarii lucrarilor de infrastructura; Intocmeste autorizatie de construire pentru lucrari de infrastructura; Prelungeste autorizatia de construire; Intocmeste autorizatia pentru organizarea lucrarilor de infrastructura (Autorizatia de Organizare a lucrarilor de santier); Verifica si vizeaza spre neschimbare PAC.PAD, POE si planurile coordonatoare; Autorizatii de construire; Avize de desfacere pavaje; Avize de traseu; Avize de coordonare; Analizeaza PUD-urile, PUZ-urile pentru avizele de precoordonare in Comisia de Coordonare a proiectelor; Avizeaza inceperea executarii, pe baza Acordului Primarului General.

www.primariasector1.ro
www.ps2.ro
www.sector3primarie.ro
www.ps4.ro
www.sector5.ro
www.primarie6.ro

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniul National
Avizul Ministerului Culturii si Cultelor se emite in vederea aprobarii documentatiilor de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice inclusive zonele de protectie ale acestora. Avizul va fi utilizat pentru autorizarea lucrarilor de constructie; Avizul expertului ethnic pentru cerinta de calitate Af – avizul expertului ethnic pentru cerinta de calitate;Aviz interventie la un imobil monument istoric; Autorizatie privind functionarea asezamintelor culturale (Legea nr.292/2003); Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (HG nr.834/1991 cu modif. si complet. ulterioare, Criteriile nr.2665/1992).
www.cultura.ro