Sistem european

Ce sunt Fondurile Europene Structurale și de Investiții

Fondurile Europene Structurale și de Investiții sunt instrumente financiare administrate de catre Comisia Europeana, al caror scop este sa acorde sprijin la nivel structural.

În luna decembrie 2013, Comisia Europeană (COM) a dat publicităţii Regulamentele care reprezintă Pachetul legislativ privind politica de coeziune în perioada 2014 – 2020, şi anume:

Regulamentul care stabileşte prevederi comune pentru toate fondurile ce fac parte din Cadrul Strategic Comun (Regulamentul General)

Alocarea UE pentru România în perioada 2014-2020 este de aproximativ 39 de miliarde de euro, sumă din care fondurile structurale şi de coeziune reprezintă circa 21 de miliarde de euro.