Articole

Asistență tehnică în cadrul proiectului „Zero birocrație – mecanism integrat de identificare și simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni”, cod SIPOCA 399

Proiectul Servicii de consultanță – pachet integral de Asistență tehnică în cadrul proiectului „Zero birocrație – mecanism integrat de identificare și simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni” este implementat de Secretariatul General al Guvernului prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA)  își propune să contribuie la reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru mediul […]

Finalizare proiect Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Smart Integration  a oferit suport Autorității de Management (AM) în realizarea evaluării obligatorii prevăzute de regulamentele europene și a evaluărilor ad hoc. Prin acest proiect s-a îmbunătățit sistemul de evaluare și monitorizare de la nivelul AM și al agențiilor de plăți, precum și de la nivelul grupurilor de acțiune locală, prin activități specifice de întărire a […]

Elaborare Ghidul specilizărilor expertizei tehnice judiciare pentru Ministerul Justiției

SMART Integration în parteneriat cu ARCHIDATA și CIVITTA STRATEGY & CONSULTING  anunță demararea serviciilor de consultanță și expertiză pentru elaborarea Ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare pentru Ministerul Justiției. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă eficientizarea justiției ca serviciu public și îmbunătățirea calității actului de justiție prin elaborarea și implementarea unui instrument standard de lucru la nivelul […]

Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității de evaluare AM și OI POR

SMART INTEGRATION în parteneriat cu AAM Management Information Consulting Private Company Limited by Shares implementează contractul LOT 1 – Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității de evaluare AM și OI POR pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  Obiectivul general al proiectului este de a sprijini personalul implicat în evaluarea POR, în vederea […]

Asigurare experți în domeniul contractării proiectelor POCU aprobate la finanțare

SMART Integration SRL implementează proiectul Servicii de contractare de experti în domeniul contractarii proiectelor POCU aprobate la finantare al cărui obiectiv general constă în sprijinul acordat AM POCU în etapa de contractare a proiectelor POCU în scopul eficientizării activităților AM POCU, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale Procedurilor Operaționale ale AM POCU Obiectivul […]

Evaluarea proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, în Regiunea Sud-Est, continuă

SMART Integration împreună cu Think Development & Consultancy au semnat un nou contract subsecvent cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, contract care are scopul de a furniza expertiză specializată cu scopul evaluării, din punct de vedere tehnic și financiar, a proiectelor depuse în cadrul Axelor Prioritare ale Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectele sunt evaluate din […]

Vizită de studiu pentru reprezentanții Ministerului Transporturilor în Viena, Austria

În perioada 19-25 ianuarie 2020, 8 reprezentanți ai Ministerului Transportului vor participa la o vizită de studiu în Viena, Austria. Întâlniri zilnice vor avea loc cu reprezentatnți ai structurilor responsabile cu planificarea strategică în domeniul transporturilor și ai instituțiilor care utilizează un model de transport funcțional, la nivel regional și național. SMART Integration împreună cu […]

Seminar dedicat prezentării rolului și activității Biroului Implementare Master Plan organizat la Sinaia la finalul lunii octombrie

SMART Integration împreună cu Universitatea Politehnică din București au organizat, pentru Ministerul Transporturilor (MT), seminarul intitulat Master Planul General de Transport al României, în perioada 31 octombrie – 01 noiembrie a.c. . Evenimentul s-a bucurat de participarea domnilor Ionel Minea – Secretar de Stat al MT, Robert Dobre – Director Direcția Proiecte Strategice a MT, […]

Vizită de studiu pentru reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în Utrecht, Olanda

SMART Integration a furnizat expertiza pentru organizarea unei vizite de studiu la care a participat o delegație a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Vizita a avut loc în Utrecht, Olanda și a avut ca scop consolidarea competențelor profesionale ale personalului Autorității de Management cu responsabilități în evaluarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. […]

În perioada 17-18 septembrie 2019 am organizat Cursul de evaluare-monitorare a PDR adresat Comitetului de Monitorizare a PNDR

La începutul acestei săptămâni s-a desfășurat primul curs adresat Comitetului de Monitorizare a Programului Național de Dezvoltare Rurală din cadrul proiectului Dezvoltarea capacității de evaluarea și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020. Evenimentul a avut loc la Hotelul Mara din Sinaia și s-a bucurat de participarea reprezentanților Autorității de Management a Programului […]