Cariere

recrutare

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire post: Asistent Manager de proiect

Cerinte:

Descrierea sarcinilor specifice postului:

Beneficii:

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita CV-ul la adresa de e-mail: contact@smartintegration.ro.

________________________________________________________________________________________________________

Recrutam experti care sa corespunda  urmatoarelor profile descrise:

1.Tipul expertilor ce vor avea un caracter general aplicabil pentru toate Programele Operationale:

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta.

Experienta profesionala: Experienta specifica dupa absolvirea  studiilor superioare de minim 3 ani in domeniul achizitiilor publice, perioada in care expertul trebuie sa fi elaborat cel putin o documentatie de atribuire si de asemenea sa fi participat cel putin o data in calitate de membru cu/fara drept de vot sau expert cooptat in cadrul unei comisii de evaluare a ofertelor.

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta;

Diploma de absolvire/promovare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar sau echivalent; Carnet de membru CAFR vizat pe anul in curs sau echivalent.

Experienta profesionala: Experienta specifica după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in domeniul auditului proiectelor cu finantare nationala sau internationala.

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta.

Experienta profesionala: Experienta specifica după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in domeniul juridic.

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta.

Pe durata de implementare a acordului-cadru, in cazul in care Autoritatea Contractanta identifica si alte tipuri/profiluri suplimentare de experti in functie de necesitatile punctuale ale autoritatilor din sistemul de management al instrumentelor structurale, va comunica in scris tuturor operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru tipul/profilul acestora. Ca urmare a invitatiei/invitatiilor la re-ofertare transmise in cadrul acordului-cadru prin care se solicita recrutarea si propunea altor tipuri de experti identificati in perioada de implementare a acordului-cadru, Prestatorii vor propune experti care sa indeplineasca cerintele aferente tipurilor/profilelor respective.

 

2.Tipul expertilor ce vor avea un caracter specific aplicabil pentru fiecare Program Operational in parte:

Experti specifici Programului Operational Sectorial Capital Uman (POCU)

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta.

Experienta profesionala:

-Experienta specifica dupa absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in domeniul in evaluarii de proiecte;

-Expertiza in educatie (formala – initiala/ preuniversitara, universitara, postuniversitara) si Formare Profesionala Continua (FPC) sau expertiza in FPC sau expertiza in antreprenoriat, FPC sau expertiza in serviciul public de ocupare sau expertiza in masuri active de ocupare sau expertiza in incluziune sociala (inclusiv economie sociala).

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta.

Experienta profesionala: Experienta specifica dupa absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in domeniul: economic/financiar-contabil/audit sau domeniul legislatiei muncii.

 

Experți specifici Programului Operational Dezvoltare Regionala (POR)

Experti evaluare cereri de finantare:

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta in inginerie Civila /inginerie in constructii.

Experienta profesionala: Experienta specifica dupa absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in proiectare si/sau executie de proiecte de infrastructura.

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta in stiinte economice / management / finante/ contabilitate.

Experienta profesionala: Experienta specifica dupa absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in stiinte economice / management / finante/ contabilitate.

 Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta in ingineria mediului si antreprenoriatul dezvoltarii durabile/ stiinte de mediu / ecologie / protectia mediului.

Experienta profesionala: Experienta specifica dupa absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in in analiza impactului asupra mediului a proiectelor de investitii.

 Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta in stiinte sociale.

Experienta profesionala: Experienta specifica dupa absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in implementarea si/sau gestionarea proiectelor si/sau politicilor privind serviciile sociale si/sau egalitatea de sanse si/sau eliminarea discriminarii.

 

Experti specifici Programului Operational Competitivitate (POC)

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta in domeniul economic/ juridic/ tehnic.

Experienta profesionala: Experienta specifica dupa absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in domeniul verificarii cererilor de rambursare.

 Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta in domeniul economic/ juridic/ tehnic.

Experienta profesionala: Experienta specifica dupa absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in domeniul verificarii/controlului/auditului pe proiecte de investitii.

 Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta in domeniul stiinte economice / inginerie.

Experienta profesionala: Experienta specifica dupa absolvirea studiilor superioare de minim 2 ani in domeniul  evaluarii cererilor de finantare.

 

Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa: contact@smartintegration.ro.