Cariere

recrutare

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutam experti care sa corespunda urmatoarelor profile descrise:

Studii: Diploma universitara sau echivalent in inginerie civila sau un domeniu similar;

Experienta profesionala: minim 3 ani in evaluare proiecte / proiectare / executie de proiecte de infrastructura;

Experienta in evaluare cereri de finantare in calitate de expert tehnic si/sau experienta in verificare cereri de rambursare/cereri de plata/rapoarte tehnice.

Studii: Diploma universitara sau echivalent in ingineria transporturilor, specializarea: ingineria transporturilor si a traficului sau intr-un alt domeniu similar;

Experienta profesionala: minim 3 ani experienta profesionala in aspecte tehnice, comerciale, legislative/reglementare, sociale si/sau financiare privind transporturile.

Studii: Diploma universitara sau echivalent in stiinte economice sau domeniu similar;

Experienta profesionala: minim 3 ani in intocmirea/ analizarea aspectelor financiare ale proiectelor, inclusiv analiza cost-beneficiu si / sau elaborarea de planuri de afaceri pentru clienti din sectorul public/privat;

Experienta in evaluare cereri de finantare in calitate de expert financiar si/sau experienta in verificare cereri de rambursare/cereri de plata/rapoarte tehnice.

Studii: Atestat auditor energetic conform Ordinului 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri” sau echivalent;

Experienta in evaluare cereri de finantare in calitate de expert in domeniul eficientei energetice.

Studii: Diploma universitara sau echivalent in stiinte de mediu, ecologie sau întrun alt domeniu similar;

Experienta profesionala: Minim 2 ani experienta profesionala in analiza impactului asupra mediului a proiectelor de investitii;

Experienta in evaluare cereri de finantare in calitate de expert teme orizontale.

Studii: Atestat specialist/expert monumente istorice conform Ordinului nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, in unul dintre domeniile: a) restaurare arhitectura; b) urbanism istoric; c) studii, cercetari si inventariere monumente istorice; d) consolidare/restaurare, structuri istorice; e) inginerie instalatii sau echivalent.

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta.

Experienta profesionala: Experienta specifica dupa absolvirea  studiilor superioare de minim 3 ani in domeniul achizitiilor publice, perioada in care expertul trebuie sa fi elaborat cel putin o documentatie de atribuire si de asemenea sa fi participat cel putin o data in calitate de membru cu/fara drept de vot sau expert cooptat in cadrul unei comisii de evaluare a ofertelor;

Experienta in verificare cereri de rambursare/cereri de plata/rapoarte tehnice.

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta;

Diploma de absolvire/promovare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar sau echivalent; Carnet de membru CAFR vizat pe anul in curs sau echivalent.

Experienta profesionala: Experienta specifica după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in domeniul auditului proiectelor cu finantare nationala sau internationala.

Experienta in verificare cereri de rambursare/cereri de plata/rapoarte tehnice.

Studii: Minim studii superioare absolvite cu  diploma de absolvire/licenta.

Experienta profesionala: Experienta specifica după absolvirea studiilor superioare de minim 3 ani in domeniul juridic;

Experienta in verificare cereri de rambursare/cereri de plata/rapoarte tehnice.

 

Persoanele interesate sunt rugate să transmita CV-ul la adresa de e-mail: contact@smartintegration.ro.