Proiecte finalizate

Organizarea unei Conferințe Naționale și a opt Conferințe Regionale pentru Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Smart Integration a derulat proiectul Servicii de organizare a Conferinței Naționale și a Conferințelor Regionale pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), în cadrul Strategiei de Informare și Publicitate 2014-2020. Obiectiv general Implementarea Strategiei de Informare și Publicitate (SIP) pentru a realiza obiectivele prevăzute de Art.66 din Regulamentul (CE) nr.21305/2013 și asumate de AM PNDR […]

Organizare de conferințe și sesiuni de instruire pentru Ministerul Mediului

Pentru acest proiect SMART Integration în calitate de lider și AVENSA Consulting în calitate de partener au derulat activități de organizare conferințe și sesiuni de instruire în cele 8 regiuni ale României pentru Ministerul Mediului. Rezultate – evenimente organizate → 14 sesiuni de instruire dintre care 13 sesiuni regionale; → 2 reuniuni de lucru; → […]

Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea și promovarea activităților de turism de aventură în aer liber

SMART Intergration împreună cu partenerii săi au elaborat ”Strategia pentru dezvoltarea și promovarea activităților de turism de aventură în aer liber în cele 5 regiuni partenere în județul Constanța/România; județul Kastamonu/Turcia; județul Stara Zagora/Bulgaria; județul Chișinău/R.Moldova; Batumi/Georgia”. Context general Proiectul este parte a programului ”D.O.O.A. – Development of Outdoor Adventure Tourism Network in Black Sea […]

Suport pentru promovarea și diseminarea proiectului ”Către un mediu acvatic”

Proiectul “Către un mediu acvatic” (TPAE) a fost finanțat din Granturile SEE 2009-2014, Aria de Program RO04 – Reducerea Substanțelor Periculoase. Proiectul reprezintă un parteneriat între Administrația Natională „Apele Române”, în calitate de Promotor de Proiect și Agenția Norvegiană de Mediu, în calitate de Partener de Proiect. În cadrul proiectului SMART Integration a realizat campaniile […]

Campanie de informare și conștientizare a publicului pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita„

Acest proiect este finanțat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. SMART Integration a sprijinit Consiliul Județean Harghita în implementarea cu succes a proiectului și în gestionarea Contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management. Pe lângă această activitate a elaborat […]

Organizarea cele de a III-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și a sub-comitetelor sectoriale

Smart Integration și Publi Media Business au organizat o serie de evenimente pentru Ministerul Fondurilor Europene în vederea desfășurării celei de aIIIa reuniuni a Comitetelui de Monitorizare pentru Programul Infrastructură Mare (POIM) și a sub-comitetelor sectoriale: ⇒ Sub-comitetul sectorial Mediu; ⇒ Sub-comitetul sectorial Transport; ⇒ Sub-comitetul sectorial Energie. Evenimentele s-au bucurat de participarea reprezentanților Comisiei […]

Organizarea primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Competitivitate din anul 2016

Pe 26 mai 2016 Smart Integration și Publi Media Business au organizat prima reuniune din anul 2016 a Comitetului de Monitorizare pentu Programul Operațional Competitivitate. În cadrul programului Ministerul Fondurilor Europene are reponsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambrusabile alocate României. Comitetul de Monitorizare (CM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) este structura naţională de tip […]

Consultanță pentru eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare adminstrativă a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate în cadrul Axei prioritară 2 a POS CCE

Proiectul „Consultanță pentru eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare adminstrativă a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate în cadrul Axei prioritară 2 a POS CCE” a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 5 – Asistență Tehnică. Obiectivul general al proiectului a fost de de sprijini managementul, implementarea, […]

Strategia pentru dezvoltarea şi promovarea activităţilor de turism de aventură în aer liber

Proiectul „Strategia pentru dezvoltarea și promovarea activităților de turism de aventură în aer liber” a făcut parte din Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 și a fost finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI). Obiectivul general a fost acela de a contribui la dezvoltarea durabilă economico-socială în regiunea Mării Negre, prin valorificarea resurselor […]

Ministerul Fondurilor Europene – Vizite de verificare la fața locului

Proiectul „Consolidarea capacității DG PCU și OI/OIR POS DRU pentru realizarea vizitelor de verificare la faţa locului (vizite la faţa locului, monitorizare, ex-post) privind operațiunile finanțate în cadrul POSDRU în cadrul axelor prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013” a fost derulat în cadrul „Acordului-cadru asistență tehnică pentru DG PCU/OI POSDRU în vederea realizării verificărilor la faţa locului […]