Proiecte finalizate

Dezvoltarea unui mecanism de monitorizarea implementarii actiunilor anticoruptie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale, precum si promovarea acestuia in vederea cunoasterii de catre toate institutiile implicate

Proiectul a fost finantat prin Axa Prioritara 1: „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice” a Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 – 2013, Domeniul Major de Intervenţie 2: „Cresterea responsabilizarii administratiei publice” si a avut ca scop dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementarii actiunilor anticoruptie din cadrul Strategiei Naţionale Anticoruptie 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale, precum […]

ISJ Tulcea – Elaborarea unui studiu de impact privind desfasurarea Programului Educațional de Sprijin

„Elaborarea unui studiu de impact privind desfasurarea Programului Educațional de Sprijin” a făcut parte din proiectul  “Fii Pregătit – Program Educațional de Sprijin pentru Dezvoltarea de Competențe Cheie”, finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 – „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Obiectivul general al proiectului […]

Analiză a proceselor şi procedurilor interne CNSC

Proiectul „Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică“, cod SMIS 48792 a fost finanțat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor”, domeniul major de […]

Sistem Informatic Gestiune Resurse Umane pentru C.N.A.D.N.R S.A.

Proiectul “Sistem Informatic Gestiune Resurse Umane” a avut ca obiect livrarea/furnizarea de licente software, echipamente hardware si servicii conexe in vederea implementarii unei solutii pentru managementul centralizat al resurselor umane la nivelul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania. Obiectivul contractului de servicii “Sistem Informatic Gestiune Resurse Umane” a fost de a integra programul […]

Servicii de consultanta manageriala in vederea implementarii proiectului „Solutie inovativa pentru informatizarea service-urilor auto si unitatilor ITP – SINTERAUTO“

Proiectul a fost finantat prin programul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, axa prioritara 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”,  domeniul de interventie 2.3 „Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare”, operatiunea 2.3.3 „Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor”. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat producerea si comercializarea unui pachet de produse noi, integrate intr-un […]

Servicii de consultanta manageriala, în vederea implementării proiectului cu titlul „Solutie inovativa de centru de date ,,GREEN” TIER III, cu consum energetic optimizat si monitorizare PUE in timp real – GREEN-DC“

Solutie inovativa de centru de date ,,GREEN” TIER III, cu consum energetic optimizat si monitorizare PUE in timp real – GREEN-DCS a fost un proiect derulat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitati Economice, Axa Prioritara 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Domeniul de interventie 2.3 „Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare”, Operatiunea 2.3.3 […]

Servicii de consultanță în domeniul inovării – servicii de consultanță managerială pentru proiectul „Platformă de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice”

Proiectul „Platforma de bio-monitorizare a parametrilor vitali in operarea infrastructurilor critice”a fost derulat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitati Economice, Axa Prioritara 1: UN SISTEM INOVATIV SI ECO-EFICIENT DE PRODUCTIE, Domeniul de interventie D.1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, Operatiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international” . Obiectul acestei achizitii l-a reprezentat serviciile de […]

Servicii de consultanta in domeniul inovarii – servicii de consultanta manageriala pentru proiectul „Platforma tehnologica inovativa de realitate augmentata pentru inspectii, mentenanta si service in teren la infrastructuri critice”

Proiectul „Platforma tehnologica inovativa de realitate augmentata pentru inspectii, mentenanta si service in teren la infrastructuri critice” a fost derulat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitati Economice, Axa Prioritara 1: UN SISTEM INOVATIV SI ECO-EFICIENT DE PRODUCTIE, Domeniul de interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, Operatiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international” . Obiectivul […]

Servicii de consultanta manageriala AUDIT IT&C

Proiect implementat de SMART Integration in cadrul contractului de servicii finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, axa prioritara 2 –  Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, domeniul de interventie 2.3 – Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, operatiunea 2.3.3  – Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor. Obiectiv proiect: Obiectivul general al […]

Dezvoltarea Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale

Proiect implementat de consortiul format din companiile SC SMART Integration SRL, AAM Management Information Consulting Private Company Limited by Shares si SC Magnum SRL in cadrul contractului de servicii finantat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, Axa Prioritara 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structural, Domeniul Major de Interventie 3.2. Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale. Obiectiv proiect: Diseminarea […]