Proiecte finalizate

Acord cadru încheiat cu Ministrul Fondurilor Europene – Organizare sesiuni de instruire și vizite pentru schimb de bune practici

SMART Intergration, SC Avensa Consulting SRL, SC LDK Consultants Engineers and Planners SA și SC LDK Consultants Engineers and Planners SRL au făcut parte din asocierea care a semnat un acord cadru cu Ministerul Fondurilor Europene cu scopul întăririi capacității administrative a instituțiilor reponsabile cu managementul eficient al Instrumentelor Structurale. Prin intermediul acordului cadrul asocierea […]

Observator Teritorial – Sistem Informatic Integrat

Proiectul „Observator Teritorial – sistem informaţional integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială”, Cod SMIS 32562, a fost finanţat prin “Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative” „Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, Operaţiunea […]

Achizitionarea serviciilor de evaluare din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare depuse în cadrul Axei prioritare 5/DMI 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

Proiectul a urmărit sa sprijine Autoritatea Nationala pentru Turism in calitate de Organism Intermediar pentru Turism, in implementarea cu succes a POR 2007 – 2013 in Romania, prin: evaluarea, din punct de vedere tehnic si economico-financiar, a cererilor de finantare si a documentatiei tehnice aferente propunerilor de proiecte depuse spre finantare in cadrul Axei prioritare 5 […]

Acord cadru – Sprijin acordat autorităților din sistemul de management al instrumentelor structurale în gestionarea și implementarea corespunzătoare a fondurilor alocate României în perioada 2007–2013

În cadrul acestui acord cadru SMART Integration a derulat o serie de contracte subsecvente care au avut ca scop furnizarea de expertiză specializată pentru programe cu finanțare europeană precum: POS CCE, POS DRU, POR, POS Mediu. Prin contractele subsecvente au fost adminși și recrutați un număr de 157 de experți pentru următoarele activități: → Evaluarea […]

Acord Cadru pentru formarea personalului structurilor de coordonare, management si control al Instrumentelor Structurale in managementul programelor operationale

Proiectul a urmarit intarirea capacitatii administrative a institutiilor responsabile cu managementul eficient al Instrumentelor Structurale. Furnizarea de cunostinte adecvate pentru managementul programelor si imbunatatirea abilitatilor personalului din cadrul institutiilor romanesti s-a realizat prin organizarea unor sesiuni de formare profesionala si vizite pentru schimb de bune practici pentru angajatii structurilor de gestionare si coordonare a instrumentelor structurale. Autoritatea […]

ISJ Brașov – Elaborarea unui studiu de impact al Programului educațional de sprijin

„Elaborarea unui studiu de impact privind desfasurarea Programului Educațional de Sprijin”  a făcut parte din proiectul  “Consiliere și Orientare Relevante pentru o Educație de Calitate și Transregională (CORECT)”, finantat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 – „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Obiectivul general al […]

Dezvoltarea unui mecanism de monitorizarea implementarii actiunilor anticoruptie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale, precum si promovarea acestuia in vederea cunoasterii de catre toate institutiile implicate

Proiectul a fost finantat prin Axa Prioritara 1: „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice” a Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 – 2013, Domeniul Major de Intervenţie 2: „Cresterea responsabilizarii administratiei publice” si a avut ca scop dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementarii actiunilor anticoruptie din cadrul Strategiei Naţionale Anticoruptie 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale, precum […]

ISJ Tulcea – Elaborarea unui studiu de impact privind desfasurarea Programului Educațional de Sprijin

„Elaborarea unui studiu de impact privind desfasurarea Programului Educațional de Sprijin” a făcut parte din proiectul  “Fii Pregătit – Program Educațional de Sprijin pentru Dezvoltarea de Competențe Cheie”, finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 – „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Obiectivul general al proiectului […]

Analiză a proceselor şi procedurilor interne CNSC

Proiectul „Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică“, cod SMIS 48792 a fost finanțat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor”, domeniul major de […]

Sistem Informatic Gestiune Resurse Umane pentru C.N.A.D.N.R S.A.

Proiectul “Sistem Informatic Gestiune Resurse Umane” a avut ca obiect livrarea/furnizarea de licente software, echipamente hardware si servicii conexe in vederea implementarii unei solutii pentru managementul centralizat al resurselor umane la nivelul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania. Obiectivul contractului de servicii “Sistem Informatic Gestiune Resurse Umane” a fost de a integra programul […]