Proiecte finalizate

Servicii de consultanta in domeniul inovarii pentru Q-EAST SOFTWARE

Proiectul PITQEAST (Platformă inovativă integrată de monitorizare și securitate IT a fluxurilor informaționale ale unei firme) este un proiect derulat prin Programul Operațional Sectorial Creşterea Competitivităţi Economice, Axa Prioritară AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE, Domeniul de intervenţie D.2.3 „Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare”, Operaţiunea O.2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”.  […]

Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI in domeniul gestionarii dosarelor europene, al transpunerii si al aplicarii acquis-ului comunitar

Proiectul urmareste furnizarea cunostintelor si competentelor profesionale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne implicat in elaorarea si adoptarea actelor normative comunitare. Obiectiv proiect: Creşterea capacităţii instituţionale a MAI de a participa activ la procesul de decizie privind adoptarea politicilor şi legislaţiei europene şi creşterea responsabilizării personalului MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării […]