Proiecte finalizate

Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI in domeniul gestionarii dosarelor europene, al transpunerii si al aplicarii acquis-ului comunitar

Proiectul urmareste furnizarea cunostintelor si competentelor profesionale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne implicat in elaorarea si adoptarea actelor normative comunitare. Obiectiv proiect: Creşterea capacităţii instituţionale a MAI de a participa activ la procesul de decizie privind adoptarea politicilor şi legislaţiei europene şi creşterea responsabilizării personalului MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării […]