Strategie de marketing și promovare a unui produs turistic integrat la granița României cu Bulgaria

SMART Integration în parteneriat cu Publi Media Business a elaborat strategia de marketing și promovare a unui produs turistic integrat în cadrul Programului Interreg V A România – Bulgaria 2014-2020.

Rezultate
Pentru acest proiect vom realiza o serie documente care vor reprezenta parte integrală a strategiei menționate. Dintre acestea amintim:

Profilul de marketing al produsului turistic cultural ”Frontiera română de la granița româno-bulgară” // Descrierea zonei de amplasare a rutei turistice și a siturilor incluse (pe partea română a graniței) // Posibilitățile de acces la situri // Condițiile de realizare a turismului și a infrastructurii turistice // Metodologia folosită pentru cercetarea potențialului de piață a atracțiilor turistice // Cercetarea rezultatelor obținute din studiul potențialului de piață al produsului turistic // Analiza SWOT // Strategia de promovare a rutei turistice // Idetificarea stakeholder-ilor // Strategia de marketing // Strategia pentru produs // Strategia de preț // Strategia de comunicare // Planul de implementare a strategiei // Sistemul de monitorizare.

Obiectiv general proiect
Promovarea siturilor romane și a obiectelor descoperite în regiunea graniței dintre România și Bulgaria prin definirea și dezvoltarea unui produs cultural comun.

Context proiect
Teritoriul aflat la granița dintre România și Bulgaria este caracterizat de numeroase situri culturale, obiecte și tradiții. Una dintre cele mai valoroase moșteniri din această zonă este cea romană.

Deși în decursul anilor au fost realizate unele investiții în infrastructură pentru dezvoltarea unor facilități turistice, acestea nu au cuprins și dezvoltarea unui produs turistic specific moștenirii romane. Drept urmare aceste bogății istorice și culturale și-au pierdut din notorietate, rămânând cunoscute doar la nivelul comunităților locale aflate în regiunea graniței.

Beneficii proiect
Proiectul de față își propune să valorifice potențialul regiunii pentru un turism cultural în zona de acoperire a Programului Interreg V A România – Bulgaria 2014-2020 și dezvoltarea/promovarea unui traseu turistic integrat în cetățile romane din regiune.

Acest proiect va îmbunătății utilizarea moștenirii culturale în zona eligibilă a programului și va contribui la dezvoltarea economică a comunităților, la o mai bună conectivitatea și la cooperare sustenabilă între comunitățile locale dar și între cele două state implicate în proiect.

Autoritate contractantă
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța

Entități responsabile de implementarea a proiectului
Association of Danube River Municipalities ”Danube” – în calitate de Lider
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – în calitate de Partener
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V A România – Bulgaria 2014-2020.

Perioada de implementare
3 luni

Acest proiect este finanțat în vederea implementării proiectului “Development and promotion of an integrated cultural heritage tourism product: Route “Roman frontier within cross-border region Romania-Bulgaria”” din fonduri alocate din Instrumente Structurale – Fondul European de Dezvoltare Regională, fonduri alocate din bugetul de stat și fonduri alocate de beneficiar – co-finanțări ale partenerilor.