Servicii de formare a personalului Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Adiministrativă şi direcțiilor suport din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

SMART Integration împreună cu FORMENERG și PUBLIMEDIA Business va asigura, în perioada următoare, servicii de formare profesionaă pentru personalul Autoritate de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și a direcțiilor suport cu scopul de a contribui la implementarea cu succes a POCA.

Context proiect
În contextul Strategiei Europa 2020, politica naţională de dezvoltare a României trebuie să fie corelată din ce în ce mai strâns cu politicile, obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice de tip ”european” şi reducerea cât mai rapidă a disparităţilor semnificative faţă de celelalte state membre UE.
POCA 2014-2020 a fost elaborat pornind de la nevoile de dezvoltare şi direcţiile de acţiune ale sectoarelor administrative şi justiţie identificate în analizele socio-economice elaborate la nivelul Comitetelor Consultative Tematice şi în ”Analiza cauzelor structurale ale capacităţii reduse a administraţiei publice”, document realizat sub coordonarea Cancelariei Primului-ministru, incluse în Acordul de Parteneriat al României şi în Strategia privind consolidarea administraţiei publice 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 909/2014.

Obiectivul general al serviciilor de formare este de a sprijinii în mod eficient implementarea POCA şi de a susţine AM POCA în pregătirea şi urmărirea aspectelor de bază vizând procesul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare, și de plată a proiectelor.

Contract subsecvent nr. 1 finalizat în decembrie 2019.

Autoritatea Contractantă
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Acest proiect se derulează în baza primului contract subsecvent parte a unui acord cadru și este finanțat din Axa prioritară 3 – Asistenţă tehnică a Programului Operaţional „Capacitate Administrativă”, proiect Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA, ordin de finanțare O.m.d.r.a.p. nr. 577/2016.