Evenimente

În cadrul proiectului vor fi derulate un număr de patru evenimente de promovare organizate sub forma unor reuniuni tematice locale. Evenimentele se vor desfășura în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, în perioada august – octombrie 2018.

Activitatea face parte din campania de conștientizare a angajatorilor din Regiunea de dezvoltare Vest, care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Această activitate se adresează și angajatorilor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/ domenii de specializare inteligentă, înțelegând importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

În plus, campaniile de conștientizare au și rolul de identificare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea sau intenționează să își adapteze activitatea în domeniile vizate prin proiect. Din rândul acestor întreprinderi se va face ulterior și selecția celor care vor beneficia de acțiunile desfășuate în cadrul proiectului PRO Vest: sprijin prin formarea profesională a angajaților și pentru introducerea de metode, instrumente, practici standard de management al resurselor umane, condiții de lucru îmbunătățite, dar și pentru elaborarea, revizuirea de planificări strategice pe termen lung.