Înscriere cursuri

DocumenteDocumente necesare pentru înscriere DescarcăFisiere ÎncarcăMaxim 1mb (pdf/doc/docx)
1

Formular înregistrare grup țintă

2

Declarație privind apartenența la grupul țintă

3

Copie CI/BI/pasaport valabil – de unde să reiasă faptul că domiciliul/ reședință se află într-unul din județele regiunii vizate - copie conform cu originalul;

4

Certificat de casatorie ( in cazul in care numele de pe actul de studii difera de CI)

5

Adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare in care sunt mentionate cel putin urmatoarele:
- persoana este incadrata cu CIM (norma intreaga/partiala)
- locul de munca este ocupat in Regiunea de dezvoltare Vest
- persoana ocupa o pozitie in departamentul de resurse umane cu precizarea postului ocupat conform organigramei/schemei de organizare a intreprinderii
- persoana isi desfoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul dintre domeniile de specializre inteligenta conform SNCD

6

Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări

7

Declarație pe propria răspundere privind participarea la cursurile de formare

8

Consimțământului privind utilizarea datelor cu caracter personal

9

Firmele/companiile trebuie să își desfășoare activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv corelate cu domeniile de specializare inteligentă din Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

10

Certificat constatator al firmei pe care o reprezentați

Atenție! Vă rugăm încarcați toate cele 9 documente din tabel