Înscriere cursuri

DocumenteDocumente necesare pentru înscriere DescarcăFisiere ÎncarcăMaxim 1mb (pdf/doc/docx)
1

Formular înregistrare grup țintă

2

Declarație privind apartenența la grupul țintă

3

Copie CI/BI/pasaport valabil – de unde să reiasă faptul că domiciliul/ reședință se află într-unul din județele regiunii vizate - copie conform cu originalul;

4

Certificat de casatorie ( in cazul in care numele de pe actul de studii difera de CI)

5

Adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare in care sunt mentionate cel putin urmatoarele:
- persoana este incadrata cu CIM (norma intreaga/partiala)
- locul de munca este ocupat in Regiunea de dezvoltare Vest
- persoana ocupa o pozitie in departamentul de resurse umane cu precizarea postului ocupat conform organigramei/schemei de organizare a intreprinderii
- persoana isi desfoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul dintre domeniile de specializre inteligenta conform SNCD

6

Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări

7

Declarație pe propria răspundere privind participarea la cursurile de formare

8

Consimțământului privind utilizarea datelor cu caracter personal

9

Firmele/companiile trebuie să își desfășoare activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv corelate cu domeniile de specializare inteligentă din Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

10

Certificat constatator al firmei pe care o reprezentați

11

Copie certificat de naștere

12

Copie după ultima diplomă de studii (ultima școală absolvită)

Atenție! Vă rugăm încarcați toate cele 11 documente din tabelPrin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și manipularea datelor dvs. pe acest site web.