Evenimente

Scopul activității este îmbunătățirea abillităților antreprenoriale și manageriale ale grupului țintă, introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii productive și “verzi” în întreprinderi, ce reprezintă o bază pentru elaborarea unei planificări strategice pe termen lung în companii.

Workshopurile se vor derula în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș în perioada perioada octombrie 2018 – martie 2019

Tematica workshopurilor:

  • sprijinirea tranziției sectoarelor economice conform SNC și domeniilor conform SNCDI către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor;
  • îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei informației și comunicațiilor în sectoarele definite de SNC și în domenii conform SNCDI.