Comunicat de informare post-eveniment Arad

COMUNICAT DE INFORMARE

ORGANIZAREA EVENIMENTULUI DE PROMOVARE “PRO Vest- Învață să fii PROfesionist” pe data de 30.08.2018 în cadrul Camerei de Comerț Arad

Pe data de 30.08.2018 a avut loc în cadrul Camerei de Comerț Arad un eveniment de informare privind activitățile desfășurate de Smart Integration SRL în cadrul proiectului “PRO Vest – Învață să fii PROfesionist” – SMIS 118399.

În cadrul proiectului vor fi formate profesional un număr de cel puțin 505 persoane, fiind organizate cursuri de formare certificate de Autoritatea Nationala pentru Calificări (ANC) pentru manageri la toate nivelurile și angajați din departamentele de Resurse Umane.

Cursurile disponibile pentru solicitanți sunt:

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru a fi eligibili, participanții trebuie să întrunească următoarele condiții:

Prin intermediul acestor evenimente, beneficiarul se adresează angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea, subliniind importanța și necesitatea participării angajatilor la programe de formare continuă.

Prezentul eveniment face parte dintr-o campanie de conștientizare care are rolul de a identifica întreprinderi care își desfășoara activitatea/ intenționează să își adapteze activitatea în domeniile vizate prin proiect, din rândul cărora se va face ulterior și selecția întreprinderilor în vederea includerii în acțiunile vizate prin proiect: sprijin prin formarea profesională a angajaților și pentru introducerea de metode/instrumente/practici standard de management al resurselor umane/ condiții de lucru îmbunătățite, dar și pentru elaborarea/revizuirea de planificări strategice pe termen lung.

De asemenea, se va încuraja și crearea unui parteneriat sub forma unei Rețele de Sprijin Local (RSL) pentru sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligente, în cadrul cărora angajatorii din domeniile vizate prin proiect să își poată oferi sprijin reciproc și să se asigure schimbul de bune practici sau chiar schimbul de experiență între aceștia (oportunități de networking) în vederea asigurării de măsuri de sustenabilitate a proiectului.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți și vizează formarea profesională prin cursuri dedicate managerilor și persoanelor care activează în resurse umane.

Date de contact: Codin Orășeanu – Expert e-mail: pm.pocu@smartintegration.ro