Proiecte finalizate

Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Smart Integration împreună cu AESA-Agriconsulting Europe și IRIS a oferit suport Autorității de Management (AM) în realizarea evaluării obligatorii prevăzute de regulamentele europene și a evaluărilor ad hoc. Prin acest proiect s-a îmbunătățit sistemul de evaluare și monitorizare de la nivelul AM și al agențiilor de plăți, precum și de la nivelul grupurilor de acțiune locală, prin activități specifice de […]

Evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud-Est

SMART Integration în parteneriat cu Think Development & Consultancy a sprijinit Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin furnizarea de expertiză specializată pentru evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar a proiectelor depuse în cadrul Axelor Prioritare ale POR 2014-2020 prin evaluare următoarelor: ⦿ Gradul în care proiectele […]

Achiziția de servicii de consultanță și asistență în evaluarea proiectelor propuse spre finanțare în cadrul Axelor Prioritare 1-11 din cadrul POR 2014-2020

SMART Integration SRL înpreună cu ACZ Consulting SRL anunță începerea implementării proiectului Achizitia de servicii de consultanta si asistenta în evaluarea proiectelor propuse spre finantare în cadrul Axelor Prioritare 1-11 din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Obiectiv general Obiectivul general al proiectului ce face obiectul acestui contract este de a sprijini instituţiile centrale şi regionale implicate […]

Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice CS 1

SMART Integration SRL înpreună cu PUBLI MEDIA BUSINESS SRL anunță finalizarea implementării proiectului Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice – Contractul subsecvent nr. 1. Obiectiv general LOT 1 intitulat Organizare Grupuri de Lucru Tematice are ca obiectiv principal organizarea de evenimente […]

Servicii de contractare de experti în domeniul contractarii proiectelor POCU aprobate la finantare

SMART Integration SRL a implementat proiectul Servicii de contractare de experti în domeniul contractarii proiectelor POCU aprobate la finantare. Obiectiv general Obiectivul general constă în sprijinul  acordat AM POCU în etapa de contractare a proiectelor POCU în scopul eficientizării activităților AM POCU, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale Procedurilor Operaționale ale AM POCU, […]

Servicii de formare a personalului Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Adiministrativă şi direcțiilor suport din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

SMART Integration împreună cu FORMENERG și PUBLIMEDIA Business a asigurat servicii de formare profesionaă pentru personalul Autoritate de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și a direcțiilor suport cu scopul de a contribui la implementarea cu succes a POCA. Context proiect În contextul Strategiei Europa 2020, politica naţională de dezvoltare a României trebuie să fie corelată din ce […]

Strategie de marketing și promovare a unui produs turistic integrat la granița României cu Bulgaria

SMART Integration în parteneriat cu Publi Media Business a elaborat strategia de marketing și promovare a unui produs turistic integrat în cadrul Programului Interreg V A România – Bulgaria 2014-2020. Rezultate Pentru acest proiect vom realiza o serie documente care vor reprezenta parte integrală a strategiei menționate. Dintre acestea amintim: Profilul de marketing al produsului turistic cultural ”Frontiera […]

Studiului preliminar comun asupra moștenirii romane în zona de graniță România-Bulgaria

Smart Integration în parteneriat cu Publi Media Business și AAM Managament Information Consulting a realizat studiul preliminar comun asupra moștenirii Romane din regiunea aflată la frontiera României cu Bulgaria. Elaborarea acestui document pentru valorificarea turistică a siturilor și obiectelor cu rădăcini romane presupune o expertiză amănunțită și o serie de activități, dintre care amintim: ⦿ Identificarea tuturor siturilor romane aflate […]

Acord-cadru „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativă”

SMART Integration SRL în parteneriat cu THINK Development & Consultancy a implementat contracte subsecvente ale proiectul „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru AM POCA”. În cadrul acestui proiect am sprijinit Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă în procesul de verificare și evaluare a cererilor de finanțare astfel încât […]

Acord-Cadru – Organizare de evenimente pentru Punctul Național de Contact pentru Romi

SMART Integration în parteneriat cu Publi Media Business a finalizat implementarea proiectului din cadrul Acordului-Cadrul pentru intitulat „Servicii de organizare evenimente privind gestionarea instrumentelor Structurale și a Fondurilor ESI alocate României în perioada de programare 2014-2020” – Lot 3. În cadrul acestui proiect am avut oportunitatea de a organiza conferințe, ateliere de lucru, reuniuni anuale sau întâlniri. Beneficiatul […]