Proiecte finalizate

Servicii de formare a personalului Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Adiministrativă şi direcțiilor suport din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

SMART Integration împreună cu FORMENERG și PUBLIMEDIA Business a asigurat servicii de formare profesionaă pentru personalul Autoritate de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și a direcțiilor suport cu scopul de a contribui la implementarea cu succes a POCA. Context proiect În contextul Strategiei Europa 2020, politica naţională de dezvoltare a României trebuie să fie corelată din ce […]

Strategie de marketing și promovare a unui produs turistic integrat la granița României cu Bulgaria

SMART Integration în parteneriat cu Publi Media Business a elaborat strategia de marketing și promovare a unui produs turistic integrat în cadrul Programului Interreg V A România – Bulgaria 2014-2020. Rezultate Pentru acest proiect vom realiza o serie documente care vor reprezenta parte integrală a strategiei menționate. Dintre acestea amintim: Profilul de marketing al produsului turistic cultural ”Frontiera […]

Studiului preliminar comun asupra moștenirii romane în zona de graniță România-Bulgaria

Smart Integration în parteneriat cu Publi Media Business și AAM Managament Information Consulting a realizat studiul preliminar comun asupra moștenirii Romane din regiunea aflată la frontiera României cu Bulgaria. Elaborarea acestui document pentru valorificarea turistică a siturilor și obiectelor cu rădăcini romane presupune o expertiză amănunțită și o serie de activități, dintre care amintim: ⦿ Identificarea tuturor siturilor romane aflate […]

Acord-cadru „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativă”

SMART Integration SRL în parteneriat cu THINK Development & Consultancy a implementat contracte subsecvente ale proiectul „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru AM POCA”. În cadrul acestui proiect am sprijinit Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă în procesul de verificare și evaluare a cererilor de finanțare astfel încât […]

Acord-Cadru – Organizare de evenimente pentru Punctul Național de Contact pentru Romi

SMART Integration în parteneriat cu Publi Media Business a finalizat implementarea proiectului din cadrul Acordului-Cadrul pentru intitulat „Servicii de organizare evenimente privind gestionarea instrumentelor Structurale și a Fondurilor ESI alocate României în perioada de programare 2014-2020” – Lot 3. În cadrul acestui proiect am avut oportunitatea de a organiza conferințe, ateliere de lucru, reuniuni anuale sau întâlniri. Beneficiatul […]

Acord-cadru „Servicii de organizare de evenimente necesare derulării proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POAT”

SMART Integration în parteneriat cu PUBLI MEDIA BUSINESS a implementat Acordul-Cadru privind „Achiziția de servicii de organizare de evenimente necesare derulării proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică”. Prin intermediul acestui acord cadru am organizat în baza unor contracte subsecvente o serie de reuniuni pentru Ministerul Finanțelor Publice. Aceasta s-au desfășurat atât […]

Organizarea reuniunilor Grupurilor de Lucru LEADER (GLL) în cadrul planului de acțiune al Rețelei de Dezvoltare Rurală 2014-2020

În cadrul acestui proiect SMART Integration a desfășurat acțiuni de organizare a reuniunilor aferente Grupurilor de Lucru LEADER în cadrul planului de acțiune al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Rezultate Organizarea a minimum 12 evenimente, maximum 24 de evenimente la care vor participa un număr de minimum 1380, maximum 2760 de persoane. Context proiect Rețeaua Națională […]

Studii de fezabilitate pentru Midia Marine Terminal

SMART Integration  a realizat activitatea de documentate și întocmire a patru studii de fezabilitate pentru Midia Marine Terminal. Obiective și detalii tehnice Studiu fezabilitate 1 ⦿ Un nou SPM (Single Point Mooring – Terminal Offshore) Multiproduct (gasoil, benzină și SRGO) conectat la o nouă stație stocare și la rampa de cale ferată de mare capacitate; ⦿ […]

Acord-cadru – Consultanță în domeniul evaluării privind cererile de finanțare pentru Programul Operațional Capital Uman (AP 1-6)

SMART Integration a sprijinit Autoritatea de Management POCU prin furnizarea de experți evaluatori care au gestionat corespunzător fondurile alocate în cadrul POCU 2014-2020, prin asigurarea procesului de evaluare și soluționare a contestațiilor. Context general al proiectului Pentru perioada de programare 2014-2020, creşterea eficienţei absorbției Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România (Fonduri ESI) este o […]

Acord cadru încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru verificarea administrativă a cererilor de rambursare, de plată și de prefinanțare pentru POC 2014-2020

Prin prezentul proiect SMART Integration a avut oportunitatea de a furniza servicii specializate pentru profiluri de expertiză pentru care nu există personal calificat în cadrul Direcției Generale a Organismului Intermediar pentru Cercetare. Drept urmare, prin intermediul acordului cadrul, SMART Integration a contribuit la accelerarea ritmului acțiunilor de verificare a Cererilor de rambursare /plată /prefinanțare, aspect care a […]