Expertiza

Bazându-se pe o echipă de peste 300 de experți din diferite domenii, cu o mare varietate de proiecte implementate, SMART Integration are o puternică expertiză în următoarele domenii și servicii:

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

› Analiza nevoilor instituționale, identificarea proiectelor posibile și a surselor de finanțare;
› Planificare strategică;
› Asistență tehnică în implementarea proiectelor finanțate din fondurile europene;
› Asistență tehnică în evaluarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene:
→ evaluare proiecte;
→ analiză cereri plată/rambursare;
→ vizite de monitorizare;
→ achiziții publice;
› Evaluare instituțională și dezvoltarea capacității de management:
→ dezvoltarea capacității de evaluare;
→ consultanță financiară;
→ analiză cost beneficiu;
→ managementul riscurilor;
› Întocmire și implementare ghiduri, metodologii si proceduri de lucru;
› Instruiri tematice (management de proiect, achiziții publice, accesare instrumente structurale, parteneriat public privat, IT&C);
› Consultanță în parteneriat public privat (PPP);

COMUNICARE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

› Consultanță în dezvoltarea și implementarea strategiilor de informare și/sau promovare;
› Consultanță privind oportunitatea implementării de noi tehnologii informaționale;
› Organizare evenimente naționale, regionale (conferințe, instruiri tematice, etc.);
› Realizare de materiale de informare și promovare;

CONSULTANȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA AFACERII
› Consultanță de management și de afaceri;
› Întocmire de strategii de dezvoltare;
› Consultanță în parteneriat public privat (PPP);
› Analiza nevoilor organizaționale, identificarea proiectelor posibile și a surselor de finanțare;
› Analiza eligibilității beneficiarului și a ideii de proiect;
› Întocmire cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene:
→ analiză de piață;
→ analiză economico-financiară;
→ identificarea și dezvoltarea activităților proiectului;
→ identificarea și planificarea achizițiilor necesare;
→ planul de management al riscurilor;
→ planul de management al comunicării cu autoritatea contractantă;
→ documente, anexe etc;
› Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului;
› Consultanta în managementul proiectului:
→ asistență în derularea procedurilor de achiziții în etapa de execuție;
→ asistență de specialitate pe parcursul implementării (cereri de plată, cereri de rambursare, rapoarte de progres/final);
→ asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului;
→ monitorizarea indicatorilor propuși;
→ monitorizarea respectării cadrului legal specific;
→ monitorizarea costurilor.

STUDII & STRATEGII
› Studii tehnice (topografice, geo-tehnice, hidrologice, expertize tehnice, audituri de performanță energetică);
› Studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate;
› Analize socio-economice, analize financiare, analize de risc, analize cost-beneficiu;
› Studii de impact;
› Studii de oportunitate;
› Studii de piață, sondaje;
› Analize legislative.

DEZVOLTARE DURABILĂ
› Planificare teritoriala;
› Planuri integrate de dezvoltare urbană;
› Strategii de dezvoltare regională;
› Consultanță cooperare transfrontalieră.

IT & C
› Consultanță și suport în implementarea sistemelor IT&C:
→ managementul întregului proces de implementare al sistemului;
→ evaluarea cerințelor legate de sistem;
→ selectarea sistemului şi furnizorului (integratorului de sistem) potrivit;
→ planificarea şi managementul testării sistemelor;
→ instruirea şi gestionarea resurselor umane privind implementarea;
→ supravegherea implementării , asigurarea calităţii din partea clientului şi audit;
› Managementul IT&C si al riscurilor legate de IT&C:
→ evaluarea şi gestionarea riscurilor legate de IT&C;
→ conceperea şi implementarea arhitecturii IT&C;
→ planificarea IT&C pentru asigurarea continuităţii afacerii;
→ dezvoltarea organizării IT&C;
→ suport pentru externalizarea serviciilor IT&C – outsourcing;
› Consultanță dezvoltare și implementare aplicații web, portaluri;
› Consultanță dezvoltare și implementare aplicații mobile;
› Consultanță privind soluțiile ERP (Planificarea Resurselor Organizației);
› Consultanță privind soluțiile CRM (Managementul Relațiilor cu Clienții).