Proiecte in derulare

Asistență tehnică în cadrul proiectului „Zero birocrație – mecanism integrat de identificare și simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni”, cod SIPOCA 399

Proiectul Servicii de consultanță – pachet integral de Asistență tehnică în cadrul proiectului „Zero birocrație – mecanism integrat de identificare și simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni” este implementat de Secretariatul General al Guvernului prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) și își propune să contribuie la reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru […]

Acord-cadru – Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice CS 2

SMART Integration SRL înpreună cu PUBLI MEDIA BUSINESS SRL anunță începerea implementării proiectului Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice – Contract subsecvent nr. 2. Obiectiv general LOT 1 intitulat Organizare Grupuri de Lucru Tematice are ca obiectiv principal organizarea de evenimente […]

Servicii de consultanţă și expertiză pentru elaborarea Ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare

SMART Integration în parteneriat cu ARCHIDATA și CIVITTA STRATEGY & CONSULTING  oferă servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea Ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare pentru Ministerul Justiției. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă eficientizarea justiției ca serviciu public și îmbunătățirea calității actului de justiție prin elaborarea și implementarea unui instrument standard de lucru la nivelul sistemului […]

Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității de evaluare AM și OI POR

SMART INTEGRATION  implementează contractul LOT 1 – Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității de evaluare AM și OI POR pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  Obiectivul general al proiectului este de a sprijini personalul implicat în evaluarea POR, în vederea asigurării calității rapoartelor de evaluare. Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: realizare […]

Realizarea studiilor sociologie prin care se vor evalua nevoile de informare și eficiența acțiunilor de informare și comunicare realizate în conformitate cu Planul de comunicare pentru POR 2014-2020

În cadrul proiectului SMART Integration în parteneriat cu AB Research Group evaluează acțiunile de informare și publicitate implementate conform Planului de comunicare pentru POR 2014-2020, prin instrumente specifice grupurilor țintă și metodelor de comunicare utilizate, respectiv sondaje de opinie, interviuri, focus grupuri și analiză de rețea. Context proiect Conform planului de comunicare pentru Prograul Operațional […]

Acord-cadru „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativă”

SMART Integration SRL în parteneriat cu THINK Development & Consultancy implementează contracte subsecvente ale proiectul „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru AM POCA”. În cadrul acestui proiect sprijinim Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă în procesul de verificare și evaluare a cererilor de finanțare astfel încât proiectele finanțate […]