Proiecte in derulare

Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității de evaluare AM și OI POR

SMART INTEGRATION în parteneriat cu AAM Management Information Consulting Private Company Limited by Shares implementează contractul LOT 1 – Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității de evaluare AM și OI POR pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  Obiectivul general al proiectului este de a sprijini personalul implicat în evaluarea POR, în vederea […]

Servicii de contractare de experti în domeniul contractarii proiectelor POCU aprobate la finantare

SMART Integration SRL implementează proiectul Servicii de contractare de experti în domeniul contractarii proiectelor POCU aprobate la finantare. Obiectiv general Obiectivul general constă în sprijinul  acordat AM POCU în etapa de contractare a proiectelor POCU în scopul eficientizării activităților AM POCU, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale Procedurilor Operaționale ale AM POCU, […]

Achiziția de servicii de consultanță și asistență în evaluarea proiectelor propuse spre finanțare în cadrul Axelor Prioritare 1-11 din cadrul POR 2014-2020

SMART Integration SRL înpreună cu ACZ Consulting SRL anunță începerea implementării proiectului Achizitia de servicii de consultanta si asistenta în evaluarea proiectelor propuse spre finantare în cadrul Axelor Prioritare 1-11 din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Obiectiv general Obiectivul general al proiectului ce face obiectul acestui contract este de a sprijini instituţiile centrale şi regionale implicate […]

Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice

SMART Integration SRL înpreună cu PUBLI MEDIA BUSINESS SRL anunță începerea implementării proiectului Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice. Obiectiv general LOT 1 intitulat Organizare Grupuri de Lucru Tematice are ca obiectiv principal organizarea de evenimente tematice care permit dezbateri pe […]

Servicii de formare a personalului Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Adiministrativă şi direcțiilor suport din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

SMART Integration împreună cu FORMENERG și PUBLIMEDIA Business va asigura, în perioada următoare, servicii de formare profesionaă pentru personalul Autoritate de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și a direcțiilor suport cu scopul de a contribui la implementarea cu succes a POCA. Context proiect În contextul Strategiei Europa 2020, politica naţională de dezvoltare […]

Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Smart Integration împreună cu AESA-Agriconsulting Europe și IRIS oferă suport Autorității de Management (AM) în realizarea evaluării obligatorii prevăzute de regulamentele europene și a evaluărilor ad hoc. Prin acest proiect ne propunem să îmbunătățim sistemul de evaluare și monitorizare de la nivelul AM și al agențiilor de plăți, precum și de la nivelul grupurilor de […]

Acord-cadru – Evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud-Est

SMART Integration în parteneriat cu Think Development & Consultancy sprijină Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin furnizarea de expertiză specializată pentru evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar a proiectelor depuse în cadrul Axelor Prioritare ale POR 2014-2020 prin evaluare următoarelor: ⦿ Gradul în […]

Realizarea studiilor sociologie prin care se vor evalua nevoile de informare și eficiența acțiunilor de informare și comunicare realizate în conformitate cu Planul de comunicare pentru POR 2014-2020

În cadrul proiectului SMART Integration în parteneriat cu AB Research Group evaluează acțiunile de informare și publicitate implementate conform Planului de comunicare pentru POR 2014-2020, prin instrumente specifice grupurilor țintă și metodelor de comunicare utilizate, respectiv sondaje de opinie, interviuri, focus grupuri și analiză de rețea. Context proiect Conform planului de comunicare pentru Prograul Operațional […]

Acord-cadru „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativă”

SMART Integration SRL în parteneriat cu THINK Development & Consultancy implementează contracte subsecvente ale proiectul „Asigurarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare pentru AM POCA”. În cadrul acestui proiect sprijinim Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă în procesul de verificare și evaluare a cererilor de finanțare astfel încât proiectele finanțate […]