Proiecte finalizate

Servicii de formare a personalului Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Adiministrativă şi direcțiilor suport din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

SMART Integration împreună cu FORMENERG și PUBLIMEDIA Business a finalizat proiectul de prestare servicii de formare profesionaă pentru personalul Autoritate de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și a direcțiilor suport cu scopul de a contribui la implementarea cu succes a POCA. Context proiect În contextul Strategiei Europa 2020, politica naţională de dezvoltare a României trebuie să fie […]

Asistență tehnică pentru proiectul „Creșterea capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificarea strategiei și a administra Master Planul General de transport al României”

SMART Integration SRL în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București anunță finalizarea proiectului de Asistență tehnică pentru proiectul „Creșterea capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificarea strategiei și a administra Master Planul General de transport al României” Context proiect Scopul Contractului este de a sprijini pregatirea unor proiecte majore de infrastructura de transport, conform prevederilor […]

PRO Vest- Învață să fii PROfesionist

Smart Integration SRL, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului “PRO Vest – Învață să fii PROfesionist” – SMIS 118399, desfășurat în regiunea VEST, în baza contractului de finanțare POCU/227/3/8/118399 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa […]

Elaborarea metodologiei privind regulile și sursele de finanțare pentru aplicarea principiului “Poluatorul plătește”

În cadrul acestui proiect Smart Integration în parteneriat cu EPC Consultanță de Mediu a derulat proiectul intitulat ”Elaborarea metodologiei privind aplicarea principiului Poluatorul plateste”, cod SIPOCA 21. Context proiect Conform principiului Poluatorul plăteşte, toate ministerele şi agenţiile care au instituții în subordine/coordonare sau sub autoritate, și din a căror activitate au rezultat situri contaminate, trebuie să-şi […]

Organizarea unei Conferințe Naționale și a opt Conferințe Regionale pentru Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Smart Integration a derulat proiectul Servicii de organizare a Conferinței Naționale și a Conferințelor Regionale pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), în cadrul Strategiei de Informare și Publicitate 2014-2020. Obiectiv general Implementarea Strategiei de Informare și Publicitate (SIP) pentru a realiza obiectivele prevăzute de Art.66 din Regulamentul (CE) nr.21305/2013 și asumate de AM PNDR […]

Organizare de conferințe și sesiuni de instruire pentru Ministerul Mediului

Pentru acest proiect SMART Integration în calitate de lider și AVENSA Consulting în calitate de partener au derulat activități de organizare conferințe și sesiuni de instruire în cele 8 regiuni ale României pentru Ministerul Mediului. Rezultate – evenimente organizate → 14 sesiuni de instruire dintre care 13 sesiuni regionale; → 2 reuniuni de lucru; → […]

Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea și promovarea activităților de turism de aventură în aer liber

SMART Intergration împreună cu partenerii săi au elaborat ”Strategia pentru dezvoltarea și promovarea activităților de turism de aventură în aer liber în cele 5 regiuni partenere în județul Constanța/România; județul Kastamonu/Turcia; județul Stara Zagora/Bulgaria; județul Chișinău/R.Moldova; Batumi/Georgia”. Context general Proiectul este parte a programului ”D.O.O.A. – Development of Outdoor Adventure Tourism Network in Black Sea […]

Suport pentru promovarea și diseminarea proiectului ”Către un mediu acvatic”

Proiectul “Către un mediu acvatic” (TPAE) a fost finanțat din Granturile SEE 2009-2014, Aria de Program RO04 – Reducerea Substanțelor Periculoase. Proiectul reprezintă un parteneriat între Administrația Natională „Apele Române”, în calitate de Promotor de Proiect și Agenția Norvegiană de Mediu, în calitate de Partener de Proiect. În cadrul proiectului SMART Integration a realizat campaniile […]

Campanie de informare și conștientizare a publicului pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita„

Acest proiect este finanțat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. SMART Integration a sprijinit Consiliul Județean Harghita în implementarea cu succes a proiectului și în gestionarea Contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management. Pe lângă această activitate a elaborat […]

Organizarea cele de a III-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și a sub-comitetelor sectoriale

Smart Integration și Publi Media Business au organizat o serie de evenimente pentru Ministerul Fondurilor Europene în vederea desfășurării celei de aIIIa reuniuni a Comitetelui de Monitorizare pentru Programul Infrastructură Mare (POIM) și a sub-comitetelor sectoriale: ⇒ Sub-comitetul sectorial Mediu; ⇒ Sub-comitetul sectorial Transport; ⇒ Sub-comitetul sectorial Energie. Evenimentele s-au bucurat de participarea reprezentanților Comisiei […]