Proiecte finalizate

Acord-cadru „Servicii de organizare de evenimente necesare derulării proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POAT”

SMART Integration în parteneriat cu PUBLI MEDIA BUSINESS a implementat Acordul-Cadru privind „Achiziția de servicii de organizare de evenimente necesare derulării proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică”. Prin intermediul acestui acord cadru am organizat în baza unor contracte subsecvente o serie de reuniuni pentru Ministerul Finanțelor Publice. Aceasta s-au desfășurat atât […]

Organizarea reuniunilor Grupurilor de Lucru LEADER (GLL) în cadrul planului de acțiune al Rețelei de Dezvoltare Rurală 2014-2020

În cadrul acestui proiect SMART Integration a desfășurat acțiuni de organizare a reuniunilor aferente Grupurilor de Lucru LEADER în cadrul planului de acțiune al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Rezultate Organizarea a minimum 12 evenimente, maximum 24 de evenimente la care vor participa un număr de minimum 1380, maximum 2760 de persoane. Context proiect Rețeaua Națională […]

Studii de fezabilitate pentru Midia Marine Terminal

SMART Integration  a realizat activitatea de documentate și întocmire a patru studii de fezabilitate pentru Midia Marine Terminal. Obiective și detalii tehnice Studiu fezabilitate 1 ⦿ Un nou SPM (Single Point Mooring – Terminal Offshore) Multiproduct (gasoil, benzină și SRGO) conectat la o nouă stație stocare și la rampa de cale ferată de mare capacitate; ⦿ […]

Acord-cadru – Consultanță în domeniul evaluării privind cererile de finanțare pentru Programul Operațional Capital Uman (AP 1-6)

SMART Integration a sprijinit Autoritatea de Management POCU prin furnizarea de experți evaluatori care au gestionat corespunzător fondurile alocate în cadrul POCU 2014-2020, prin asigurarea procesului de evaluare și soluționare a contestațiilor. Context general al proiectului Pentru perioada de programare 2014-2020, creşterea eficienţei absorbției Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România (Fonduri ESI) este o […]

Acord cadru încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru verificarea administrativă a cererilor de rambursare, de plată și de prefinanțare pentru POC 2014-2020

Prin prezentul proiect SMART Integration a avut oportunitatea de a furniza servicii specializate pentru profiluri de expertiză pentru care nu există personal calificat în cadrul Direcției Generale a Organismului Intermediar pentru Cercetare. Drept urmare, prin intermediul acordului cadrul, SMART Integration a contribuit la accelerarea ritmului acțiunilor de verificare a Cererilor de rambursare /plată /prefinanțare, aspect care a […]

Servicii de formare a personalului Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Adiministrativă şi direcțiilor suport din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

SMART Integration împreună cu FORMENERG și PUBLIMEDIA Business a finalizat proiectul de prestare servicii de formare profesionaă pentru personalul Autoritate de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și a direcțiilor suport cu scopul de a contribui la implementarea cu succes a POCA. Context proiect În contextul Strategiei Europa 2020, politica naţională de dezvoltare a României trebuie să fie […]

Asistență tehnică pentru proiectul „Creșterea capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificarea strategiei și a administra Master Planul General de transport al României”

SMART Integration SRL în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București anunță finalizarea proiectului de Asistență tehnică pentru proiectul „Creșterea capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificarea strategiei și a administra Master Planul General de transport al României” Context proiect Scopul Contractului este de a sprijini pregatirea unor proiecte majore de infrastructura de transport, conform prevederilor […]

PRO Vest- Învață să fii PROfesionist

Smart Integration SRL, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului “PRO Vest – Învață să fii PROfesionist” – SMIS 118399, desfășurat în regiunea VEST, în baza contractului de finanțare POCU/227/3/8/118399 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa […]

Servicii de formare a personalului Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Adiministrativă şi direcțiilor suport din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

SMART Integration împreună cu FORMENERG și PUBLIMEDIA Business a asigurat servicii de formare profesionaă pentru personalul Autoritate de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și a direcțiilor suport cu scopul de a contribui la implementarea cu succes a POCA. Context proiect În contextul Strategiei Europa 2020, politica naţională de dezvoltare a României trebuie să fie corelată din ce […]

Elaborarea metodologiei privind regulile și sursele de finanțare pentru aplicarea principiului “Poluatorul plătește”

În cadrul acestui proiect Smart Integration în parteneriat cu EPC Consultanță de Mediu a derulat proiectul intitulat ”Elaborarea metodologiei privind aplicarea principiului Poluatorul plateste”, cod SIPOCA 21. Context proiect Conform principiului Poluatorul plăteşte, toate ministerele şi agenţiile care au instituții în subordine/coordonare sau sub autoritate, și din a căror activitate au rezultat situri contaminate, trebuie să-şi […]