Finalizare proiect Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Smart Integration  a oferit suport Autorității de Management (AM) în realizarea evaluării obligatorii prevăzute de regulamentele europene și a evaluărilor ad hoc. Prin acest proiect s-a îmbunătățit sistemul de evaluare și monitorizare de la nivelul AM și al agențiilor de plăți, precum și de la nivelul grupurilor de acțiune locală, prin activități specifice de întărire a capacității de evaluare și monitorizare.

Rezultate obținute ca urmare a implementării proiectului
→ Analiza sistemului curent de evaluare-monitorizare și elaborarea de propuneri de îmbunătățire;
→ Un plan cu privire la capacitatea de evaluare și monitorizare care va identifica nevoile de formare și va prezenta activitățile necesare pentru consolidarea capacității;
→ Organizarea unui curs intensiv de evaluare-monitorizare PDR;
→ Organizarea a minim 12 sesiuni de pregătire în domeniul evaluării și monitorizării;
→ Organizarea a cel puțin 3 vizite de studiu în state membre ale UE;
→ Organizarea a 14 reuniuni ale Comitetului de Coordonare a Evaluării;
→ Sprijinirea în activitățile de evaluare și monitorizare desfășurate de Autoritatea de Management pentru PNDR (AM PNDR);
→ Sprijin în elaborarea caietelor de sarcini care necesită expertiză specifică/înaltă în vederea derulării procedurilor de achiziții publice pentru selectarea evaluatorilor responsabili cu evaluări ale programului;
→ Contribuția la elaborarea unui ghid operațional de evaluare a implementării strategiilor de dezvoltare locală de către GAL;
→ Realizarea prezentărilor referitoare la activitățile de evaluare și monitorizare desfășurate pe parcursul proiectului;
→ Traducerea principalelor documente de ghidare referitoare la evaluarea și monitorizarea programelor de dezvoltare rurală elaborate de către Comisia Europeană împreună cu Rețeaua Europeană de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală;
→ Organizarea în anul 2021 a unei conferințe pentru prezentarea rezultatelor proiectului.

Autoritatea Contractantă
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Valoarea estimată (fără TVA)
1 448 213,47 Lei

Perioada de desfășurare
Decembrie 2017 – Ianuarie 2023

Acest contract a fost finanțat din fondurile FEADR (fonduri comunitare), prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 20, Asistență Tehnică.