Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare Grupuri de Lucru Tematice

SMART Integration SRL și PUBLI MEDIA BUSINESS SRL anunță demararea implementării proiectului Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice.

Obiectiv general al proiectului este organizarea de evenimente tematice care permit dezbateri pe teme stabilite conform CNC RNDR 2020. Obiectivul principal al organizării evenimentelor tematice de tip GLT este acela de a asigura diseminarea informațiilor tehnice și identificarea soluțiilor concrete pentru remedierea unor disfuncționalități sau îmnunătățirea unor normative.

Acțiunile tematice urmează a fi organizate la nivel național, în 16 orașe din România, în funcție de tema abordată în cadrul evenimentului, grupul țintă va fi format din membri RNDR, reprezentați ai instituțiilor publice, ministere de resort.

Prin GLT-uri, AFIR va stabili un forum de dezbatere a subiectelor relevante prinvind dezvoltarea rurală.

În cadrul proiectului vom asigura:

Autoritate Contractantă
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)