Asigurare experți în domeniul contractării proiectelor POCU aprobate la finanțare

SMART Integration SRL implementează proiectul Servicii de contractare de experti în domeniul contractarii proiectelor POCU aprobate la finantare al cărui obiectiv general constă în sprijinul acordat AM POCU în etapa de contractare a proiectelor POCU în scopul eficientizării activităților AM POCU, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale Procedurilor Operaționale ale AM POCU

Obiectivul specific constă în asigurarea, în baza contractului de achiziție publica, a unui proces de contractare corespunzător, eficient și calificat prin contractarea unor experți externi, care sub coordonarea DGPECP (Beneficiarul serviciilor) vor fi implicați în procesul de pregătire a dosarelor de contractare a proiectelor POCU aprobate la finanțare, aferente axelor prioritare POCU.

Autoritare contractantă este Ministerul Fondurilor Europene, iar rezultatele așteptate sunt următoarele:

Mai multe detalii despre proiect aici.