• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

SMART Integration a semnat acordul cadru cu Ministerul Cercetării și Inovării pentru verificarea administrativă a cererilor de rambursare, plată și prefinanțare pentru POC 2014-2020

Prin prezentul proiect SMART Integration are oportunitatea de a furniza servicii specializate pentru profiluri de expertiză pentru care nu există personal calificat în cadrul Direcției Generale a Organismului Intermediar pentru Cercetare.

Drept urmare, prin intermediul acordului cadrul, SMART Integration poate contribui la accelerarea ritmului acțiunilor de verificare a Cererilor de rambursare /plată /prefinanțare, aspect care va conduce la efectuarea mai rapidă a plăților către beneficiarii programului.

Acordul cadrul este încheiat cu 5 operatori economici și urmărește atingerea următoarele rezultate cuantificabile:
⦿ 400 de verificări ale cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare;
⦿ 389 de verificări la fața locului;
⦿ Un total de 789 de verificări ale Cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare*;
⦿ Un total de 7890 de rapoarte de expertiză întocmite*;
*Numărul cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare verificate este estimativ și va fi corelat cu numărul de proiecte finanțate.

Autoritate Contractantă
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare

Valoare totală a proiectului
Între 665.491,00 și 5.325.001,00 Lei (fără TVA)

Perioadă de desfășurare
August 2017 – Decembrie 2018

[Mai multe informații despre acest proiect]