SMART Integration va semna un Acord-Cadru cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru furnizarea de servicii de formare

Împreună cu partenerii noștri Formenerg și Publi Media, vom semna, în perioada următoare, un Acord-Cadru pentru servicii de formare în cadrul proiectul intitulat ”Achiziționare de servicii de formare a personalului AM POCA și direcțiilor suport din cadrul MDRAP”.

Acordul-cadrul va fi semnat cu alți doi operatori economici, urmând ca, pentru atribuirea contractelor subsecvente să fie reluată competiția.

Obiectivul general al serviciilor de formare este să sprijine, în perioada următoare, în mod eficient, implementarea POCA şi să susţină AM POCA în pregătirea şi urmărirea aspectelor de bază vizând procesul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare, și de plată a proiectelor.

Scopul proiectului este de a îmbunătății abilitățile profesionale ale personalului AM POCA pentru a contribui mai eficient la implementarea cu succes a POCA, prin asigurarea unui nivel ridicat de cunoştinţe în următoarele teme de formare:
⇨ Achiziții publice – noua legislație;
⇨ Mediere și negociere;
⇨ ECDL;
⇨ Microsoft Project;
⇨ Manager de Proiect;
⇨ Metode și tehnici de prelucrare statistică a datelor și informațiilor;
⇨ Managementul timpului, managementul performanței, comunicare interpersonală;
⇨ Implementarea, gestionarea și managementul FESI (fonduri europene structurale și de investiții) – bune practici din alte state membre ale Uniunii Europene, formare organizată sub forma unor vizite de studiu.

Autoritatea Contractantă
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene.

Valoarea estimată a Acordului-Cadru
Între 279.084,60 Lei și 939.735,97 Lei (fără TVA)

Perioada de defășurare
26 de luni