Certificari

Urmare a unui proces de audit si certificare inceput in august 2013, SMART Integration a obtinut din ianuarie 2014 certificarile pentru implementarea Sistemului de Management al Calitatii, Sistemului de Management al Mediului si Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, in conformitate cu cerintele standardelor ISO 9001:2008ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007.

In aprilie 2014 a fost obtinuta certificarea pentru implementarea Sistemului de Management al Securitatii Informatiei in conformitate cu cerintele standardelor ISO/IEC 270001:2005.

De asemenea, compania SMART Integration SRL este inregistrata ca operator de date cu caracter personal, in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numarul de operator 0024975.

ISO 9001

Oferirea de servicii de cea mai inalta calitate care sa conduca cu succes la atingerea obiectivelor clientilor nostri reprezinta un obiectiv fundamental declarat al SMART Integration.

Pentru a supravietui si a avea success, indiferent de domeniul de activitate, dimensiune sau maturitate, o organizatie are nevoie de un sistem de management al calitatii care sa contribuie permanent la imbunatatirea satisfactiei clientilor.

Astfel, dezvoltarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de management al calitatii in cadrul companiei noastre reprezinta o preocupare continua la nivelul intregii echipe SMART Integration. Orientarea catre clienti, leadership-ul, implicarea personalului, abordarea ca process, abordarea managementului ca sistem, imbunatatirea continua, relatii cu furnizorii reciproc avantajoase sunt principiile managementului calitatii pe care le urmarim in vederea crearii de valoare adaugata in relatiile pe care le avem cu clientii si partenerii nostri.

ISO 14001

ISO 14001 este standardul ce poate fi aplicat oricarei companii indiferent de dimensiune, domeniu, locatie sau profit. Tinta standardului de mediu este de a reduce amprenta pe care companiile o lasa asupra mediului inconjurator si de a diminua nivelul de poluare sau deseurile produse de organizatiile din lumea intreaga.

In acest context, incercam sa identificam toate procesele desfasurate si materialele pe care le utilizam si care ar putea polua sau polueaza mediul inconjurator. Ne angajam sa idenfiticam si sa initiem permanent masuri de prevenire, reducere sau control al poluarii.

ISO 45001

Obiectivul unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale (OH & S) este reducerea semnificativă a riscului de vătămare, accidente și boli profesionale în cadrul organizațiilor.

Sănătatea și integritatea fizică a angajaților unei companii reprezintă o bază pentru succesul acesteia. Pentru a proteja și promova în continuare sănătatea și performanțele angajaților, în prezent se află în curs de dezvoltare un nou standard ISO / IEC 45001.

După publicarea sa, standardul ISO 45001 va înlocui standardul anterior OHSAS 18001, care se aplică încă din 2007.

ISO 27001

ISO 27001 reprezinta modalitatea formala prin care o organizatie poate transforma problema securitatii informatiei intr-un sistem de management performant ce poate fi auditat si certificat.

Implementarea si certificarea unui sistem de management al securitatii informatiei este una dintre alegerile pe care orice organizatie care pretuieste securitatea informatiilor societatii sale cat si pe cele ale clientilor trebuie sa o puna in aplicare.

Urmarind obiectivul principal al Sistemului de management al securitatii informatiei implementat in cadrul companiei noastre (tinerea sub control a riscurilor informationale si identificarea tipurilor de amenintari pentru a evalua toate caile de abordare si metodele de protectie in vederea protejarii companiei) ne angajam:

  • sa analizam in mod sistematic riscurile de securitate a informatiei luand in considerare toate tipurile de amenintari sau vulnerabilitati ale companiei;
  • sa monitorizam si sa actualizam in permanenta intregul proces de controale cu privire la securitatea informatiei si a masurilor de management al riscurilor evaluate la un nivel inacceptabil;
  • sa implementam un sistem pentru ca toate masurile de siguranta luate sa fie corespunzatoare necesitatilor companiei.