Finanțările pentru mediul de afaceri se vor dubla de la 1,5 miliarde euro la 3 miliarde, conform unui comunicat al Ministerului Fondurilor Europene

În cadrul unei reuniuni organizate la Palatul Victoria din București, Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, a expus viziunea actualului guvernului în privința finanțărilor alocate pentru beneficiarii din mediul privat, arătând că În următoarea perioadă de programare trebuie să gândim un alt tip de inițiative antreprenoriale, care au la bază cercetarea, transferul tehnologic, producția inteligentă. Trebuie să ne uităm şi la politica pe care o promovează Uniunea Europeană, susținând tehnologiile de vârf pe care noi le-am intitulat tehnologiile viitorului – nanotehnologii, biotehnologii și alte domenii de vârf ale tehnicii. Cred că aşezarea pe acest drum al tehnologiilor de vârf va face diferenţa între România actuală şi România următorilor 10 ani. Pentru viitoarea perioadă de programare, suma alocată mediului de afaceri se va dubla, crescând de la 1,5 miliarde euro la 3 miliarde euro.

Informații despre finanțările propuse:
În cadrul obiectivului de politică 1 – „O Europă mai inteligentă”
Priorități naționale de investiții, care se adresează direct sprijinirii IMM-urilor:
⇨ consolidarea competitivității economiei românești
⇨ investiții în noi tehnologii (inteligență artificială, automatizare, robotică);
⇨ investiții pentru tehnologia informației și comunicațiilor, digitalizarea proceselor de producție în IMM-uri;
⇨ investiții pentru clustere
⇨ crearea de noi companii și dezvoltarea acestora
⇨ crearea de noi întreprinderi
⇨ sprijin pentru trecerea de la start-up la scale–up pentru întreprinderile cu potențial mare de creștere.
⇨ facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri, inclusiv prin încurajarea finanțării inițiale și timpurii a start-up-urilor
⇨ instrumente financiare de tip credite, equity, garanții.

Alte priorități naționale care au ca potențiali beneficiari IMM-urile vizează:
⦿ Integrarea ecosistemului cercetare-dezvoltare și inovare de la nivel național în Spațiul de Cercetare European pentru promovarea inovării și cercetării românești și utilizarea bunelor practici la nivel european;
⦿ Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie, punând în prim plan nevoile mediului de afaceri, unde cercetarea trebuie să răspundă aplicat, generând dezvoltare economică;
⦿ Sprijinirea creării de noi companii inovative și dezvoltarea acestora. În cadrul obiectivului „O Europă mai inteligentă” va fi finanțat inclusiv procesul de digitalizare a autorităților publice centrale și locale și a mediului de afaceri.

În viitoarea perioadă de programare, accentul va fi pus pe sprijinirea dezvoltării tehnologiilor generice esențiale – KET (Key Enabling Technologies) – nanotehnologii, materiale avansate, tehnologii de producție avansate și biotehnologie, ca vectori pentru asigurarea competitivității economiei românești pe piața globalizată și pentru crearea de noi locuri de muncă. Investițiile în aceste domenii vor contribui la creșterea competitivității altor sectoare economice, oferind baza inovării în industrii precum auto, alimentară, chimică, electronică, energie, farmaceutică, construcții și telecomunicații.
Finanțările viitoare vor continua să contribuie la reducerea decalajelori față de alte țări mai dezvoltate, unde investițiile sunt concentrate în domeniul interconectivității, al digitalizării, automatizării, inteligenței artificiale, prin îmbunătățirea, înlocuirea și transformarea proceselor de producție și a afacerilor la modul general.
În acest context, IMM-urile vor fi sprijinite pentru introducerea rezultatelor cercetării și inovării în producție, prin achiziționarea de echipamente, infrastructură și know-how necesar dar și pentru transformarea modului în care fac afaceri.

În cadrul obiectivului de politică 4 – O Europă mai socială, sunt identificate măsuri de încurajare a antreprenoriatului. Principalul scop al acestei intervenții este creșterea șanselor de angajare pentru persoanele din grupurile defavorizate pe piața muncii, cu efecte benefice inclusiv asupra mediului de afaceri. Au fost stabilite următoarele priorități naționale în cadrul acestui obiectiv:
⇨ Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a economiei sociale, prin: oferirea de sprijin financiar pentru inițierea de noi afaceri, inclusiv întreprinderi sociale și ocupare pe cont propriu;
⇨ Sprijin pentru promovarea produselor/serviciilor și suport în identificarea unor piețe de desfacere pentru întreprinderile sociale;
⇨ Programe de sprijin antreprenorial (formare în competențe antreprenoriale, tutorat/ mentorat, asistență/consiliere, modele de urmat etc);
⇨ Asistență și consultanță în afaceri și după înființarea de întreprinderi, inclusiv prin programe de pregătire a managerilor sau punerea la dispoziție a unor spații si servicii de tip co-working;
⇨ Promovarea conceptului de economie socială și de antreprenoriat social;
⇨ Crearea de oportunități pentru integrarea femeilor pe piața muncii, prin: programe de promovare a ocupării în rândul femeilor, inclusiv a unor scheme de suport și îngrijire a persoanelor dependente de acestea;
⇨ Sprijin acordat angajatorilor pentru amenajarea unor spații și asigurarea de servicii suport pentru angajați și scheme pentru program flexibil, în vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de familie;
⇨ Sprijinirea în continuarea a participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții și de reconversie profesională pentru facilitarea tranzițiilor și mobilității pe piața muncii, prin:
– Promovarea unor scheme de stimulare a angajatorilor pentru furnizarea de programe de îmbunătățire/ actualizare/ dezvoltare a competențelor personalului propriu, inclusiv prin formare colaborativă sau clustere și prin programe modularizate, flexibile, adaptate nevoilor angajatorilor;
– Accesul angajaților la formare pe tot parcursul vieții, prin mastere profesionale, industriale, tehnologice, cursuri postuniversitare etc., dezvoltarea parteneriatelor între angajatori și furnizori de formare continuă din învățământul secundar și terțiar, care să implice agenți economici, organizații publice și private etc.
– Participarea adulților la programe de învățare pe tot parcursul vieții, prin identificarea unor pachete (inclusiv tichete de formare) și modalități de pregătire adaptate nevoilor persoanelor, inclusiv prin abordări inovative de pregătire la locul de muncă.

În ceea ce privește perioada de programare 2021-2027, conform propunerii Comisiei Europene, România ar urma să beneficieze de aprox. 30,6 miliarde euro.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene din România