Primele ghiduri pentru finanțarea companiilor prin Programul Tranziție Justă, lansate în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă a lansat astăzi, 27 aprilie 2023, în consultare publică două ghiduri ale solicitantului aferente Acțiunii Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă:

Solicitanți eligibili

Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Anexei Definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare).

 

Detalii aici.