Achiziția de servicii de consultanță și asistență în evaluarea proiectelor propuse spre finanțare în cadrul Axelor Prioritare 1-11 din cadrul POR 2014-2020

SMART Integration SRL înpreună cu ACZ Consulting SRL anunță începerea implementării proiectului Achizitia de servicii de consultanta si asistenta în evaluarea proiectelor propuse spre finantare în cadrul Axelor Prioritare 1-11 din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului ce face obiectul acestui contract este de a sprijini instituţiile centrale şi regionale implicate în managementul şi implementarea Programului Operaţional Regional, în gestionarea corespunzătoare a fondurilor alocate prin POR 2014-2020, prin finanţarea unor proiecte mature și sustenabile care răspund obiectivelor POR.

Scopul acestui contract constă în sprijinirea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi a Organismelor Intermediare ale acesteia, prin furnizarea de expertiză specializată în acest sens, în evaluarea fezabilităţii, maturităţii, sustenabilității şi gradului în care cererile de finanţare depuse în cadrul Axelor prioritare 1-10 ale POR răspund obiectivelor acestui program şi în formularea de recomandări promotorilor acestor proiecte în vederea îmbunătăţirii acestora.

Autoritate Contractantă

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Valoarea estimată (fără TVA)
1.599.850 lei

Perioada de desfășurare
21.05.2018 – 20.05.2022